เหนื่อยไหมดาว

มาช่า วัฒนพานิช20 ก.ค. 1995

เนื้อเพลง

เหนื่อยไหมดาว - มาช่า วัฒนพานิช (玛莎·华顿娜柏妮)

Written by:ณรงค์ เดชะ/ธีระชัย แหล่งสนาม

เกิดมาเป็นดาว พร่างพราวนภา

 

เหล่าดวงดารา

 

เจ้าส่องประกาย

 

ผ่านวันพันปี

 

ไม่มีวันหน่าย เหนื่อยไหมดาว

 

ฉันอยากถามไถ่

 

อยากรู้เมื่อมาเป็นดาว

 

ท้อแท้บ้างหรือเปล่า

 

บอกหน่อยได้ไหม

 

เกิดมาเป็นคน ฉันทนทุกอย่าง

 

สู้ตามลำพัง โดดเดี่ยวเดียวดาย

 

ผ่านความลำเค็ญ

 

ร้อนเย็นมากมาย

 

เหนื่อยเหลือเกิน

 

ฉันอยากถามไถ่

 

อยากรู้เมื่อมาเป็นดาว

 

ท้อแท้บ้างหรือเปล่า

 

บอกหน่อยได้ไหม

 

เพราะทางเดินชีวิตยังไกล

 

ทุกข์เพียงใดยังไม่รู้

 

ฉันจะอยู่จะสู้ยังไง

 

อยากถามดวงดาว

 

เพราะทางเดินชีวิตยังไกล

 

ทุกข์เพียงใดยังไม่รู้

 

ฉันจะอยู่จะสู้ยังไง

 

อยากถามดวงดาว

 

ฉันอยากถามไถ่

 

อยากรู้เมื่อมาเป็นดาว

 

ท้อแท้บ้างหรือเปล่า

 

บอกหน่อยได้ไหม

 

เพราะทางเดินชีวิตยังไกล

 

ทุกข์เพียงใดยังไม่รู้

 

ฉันจะอยู่จะสู้ยังไง

 

อยากถามดวงดาว

 

เพราะทางเดินชีวิตยังไกล

 

ทุกข์เพียงใดยังไม่รู้

 

ฉันจะอยู่จะสู้ยังไง

 

อยากถามดวงดาว

 

เกิดมาเป็นดาว พร่างพราวนภา

 

เหนื่อยไหมดาว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***