นางสาวสยาม

คาราบาว (Carabao)28 มี.ค. 2012

เนื้อเพลง

Nang Sao Siam - คาราบาว (Carabao)

นางสาวสยาม

 

นางสาวสยาม

 

เครื่องบินลำนี้

 

บินไกลบินไปถึงเมืองจีน

 

ดูช่างผกผินแหละท้าทาย

 

บินสี่พันฟุต

 

สูงสุดเสี่ยงความตาย

 

แต่เขาไม่กลัวตาย

 

ลูกผู้ชาย

 

คนรักฟ้าใจกล้า

 

เชื่อมความสัมพันธ์

 

จีนและไทย

 

ภารกิจทำให้ไทยได้ลือชื่อ

 

คนรักฟ้าต่างนับถือ

 

เกียรติคุณท่านคือ

ให้ไทยเราได้ก้าวไกล

 

เลื่อน พงโสภณ

 

เปี่ยมล้นด้วยคุณูประการ

 

เลื่อน พงโสภณ

 

เปี่ยมล้นประสบการณ์

 

เครื่องบินลำน้อย

 

บินลอยไปไกลถึงเมืองจีน

 

ดูช่างผกผินและท้าทาย

 

สู้ลม สู้ฟ้า

 

เด็ดเดี่ยวและเดียวดาย

 

แต่เขาไม่กลัวตาย

 

เป็นเครื่องบินของ

คนไทยลำแรก

 

นางสาวสยามถึง

จีนแผ่นดินใหญ่

 

2475 ด้วยบารมีองค์ ร7

 

ความสำเร็จของคนไทย

 

ใครเล่าจะลืมเลือน

นักบินเลื่อนกระดูกเหล็ก

 

เลื่อน พงโสภณ

 

เปี่ยมล้นด้วยคุณูประการ

 

เลื่อน พงโสภณ

 

เปี่ยมล้นประสบการณ์

 

เป็นประวัติการณ์

 

ตำนานการบินของไทย

 

นางสาวสยาม

 

นางสาวสยาม

 

เลื่อน พงโสภณ

 

เปี่ยมล้นด้วย

คุณูประการ

 

เลื่อน พงโสภณ

 

เปี่ยมล้นประสบการณ์

 

เป็นประวัติการณ์

 

ตำนานการบินของไทย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***