การเดินทาง (Life Crossover Trip Version)

แสตมป์, The TOYS, Pango31 ก.ค. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: การเดินทาง (Life Crossover Trip Version)

ศิลปิน: แสตมป์, The TOYS, Pango

 

บทความที่ฉันได้เขียน

มาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียน

วาจาที่ฉันเอ่ยไป

มาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเจอ

 

เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์

หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมาย

ทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า

 

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ

เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ

 

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ

เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ

ในสิ่งนั้น

 

สิ่งที่เราเรียนรู้ส่งเสริมต่อการก้าวเดิน

เรื่องราวที่เราเผชิญอยู่ที่เราเข้าใจมันไหม

 

เพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์

หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมาย

ทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า

 

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ

เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ

 

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ

เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ

ในสิ่งนั้น

ในความรัก

 

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจ

เธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ

ในสิ่งนั้น

ในความรัก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***