ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง Fly ศิลปิน GOT7

Fly

GOT721 มี.ค. 2016

เนื้อเพลง

Song: Fly

Artist: GOT7

 

Oh ohh I wanna fly baby fly with you

 

Aye นอน แฮง โบ คา นี นัน แฮง โบ แค yeah

นุน ตือ นึน อา ชิม มา ดา นัน แม อิล กุม กา ทา

นุน บู ชิน แฮท ซา รี ทา นัล วี ฮัน กอท มัน กา ทา

โอ นึล โด นอ เอ ฮา รุ กา ออ กี มอบ ชี นอ โร ชี ชัก ดแว

 

บา เม จา มึน จัล จา นี นัน กา กึม

ฮยอน ชี รี มิด กี จี อา นา จา เม ซอ แก (hey)

มู ซึน มา ริน จี อัล จี กา กึม ชิก ดู นยอ วอท จี

จอง ชี นอบ ชี ดัล รยอ โอ นี ดา ชี นัน นอ เอ พุม ซก

 

นอน นา เอ วี โร นัน แม อิล กี โด ฮา โก อี ซอ ฮา โก อี ซอ

นอน นา เอ วี โร ชอ ฮา นึล วี โร นัล โก ชี พอ ชี พอ

Let me hear u say

 

We’re gonna fly, fly~

นอล อัน โก นัล อา กา โบล แร

นอน นา วา ฮัม เก กา จุล แร girl

We’re gonna fly, fly~

นอ วา นา เอ กู มึน ยอ กี เอ

แน กา ซือ เม ทา ชี ฮวัล ฮวัล ทา girl

Fly Fly~ อู รี ชี กา นึน

มา ชี โซ นา กี วา แท ยา งี กโย ชา ทเว นึน อิล

Fly Fly~ ทอ นอ รึล พอ ซอ นัล แต จึม

ฮวัน ฮา เก นอล บี ชวอ จู นึน อิล

 

นี กา ซา รัง บัท นึน เก มวอ กา คือ รอ เก คอบ นา

นี ยอ เพน แน กา อิท นึน เด มวอ กา ดู รยอ วอ คอ บี นา

อู รี ซา รา งึน พยอง บอม ฮัน เด

คือ กา ชี นึน แชล ซู ออม เน you hear me?

มา ชี ฮา นือ รึล นัล โก อิท จี มัน

ตุก ตอ รอ จิล กอท กา ทึน คี บุน

 

ฮา จี มัน ดอ โอล รา กัล แร

คือ แด โร ดอ โน พี ชิก จัน ฮัล แร

ออ ชา พี กา บวา ยา กือ ทึล โพล เท นี

นัล โน ชี มัล โก กวัก จา บา จุล แร

ชิม จา งึล ตือ กอล เก คา ยอล ฮัล เก

นอล วี แฮ โม ดึน กอล บุล แท อุล เก

ซู มา นึน พยอล ดึล ฮัน กา อุน เด เอ ซอ โด

นอน นอน นอน นา เอ พุม ซก

 

นอน นา เอ วี โร นัน แม อิล กี โด

ฮา โก อี ซอ ฮา โก อี ซอ

นอน นา เอ วี โร ชอ ฮา นึล วี โร

นัล โก ชี พอ ชี พอ

Let me hear u say

 

We’re gonna fly, fly~

นอล อัน โก นัล อา กา โบล แร

นอน นา วา ฮัม เก กา จุล แร girl

We’re gonna fly, fly~

นอ วา นา เอ กู มึน ยอ กี เอ

แน กา ซือ เม ทา ชี ฮวัล ฮวัล ทา girl

 

Oh oh oh oh oh I just wanna be

I just wanna be with you

I just wanna be with you

Oh oh oh oh oh I just wanna be

I just wanna be with you

I just wanna be with you

 

We’re gonna fly, fly~

นอล อัน โก นัล อา กา โบล แร

นอน นา วา ฮัม เก กา จุล แร girl

We’re gonna fly, fly~

นอ วา นา เอ กู มึน ยอ กี เอ

แน กา ซือ เม ทา ชี ฮวัล ฮวัล ทา girl

Fly Fly~ อู รี ชี กา นึน

มา ชี โซ นา กี วา แท ยา งี กโย ชา ทเว นึน อิล

Fly Fly~ ทอ นอ รึล พอ ซอ นัล แต จึม

ฮวัน ฮา เก นอล บี ชวอ จู นึน อิล

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***