ดาวน์โหลดและฟังเพลง จันทร์ยังเต็มดวง พร้อมเนื้อเพลงจาก Bodyslam

ฟังเพลงจันทร์ยังเต็มดวง

Bodyslam27 ก.ค. 2015

เนื้อเพลง จันทร์ยังเต็มดวง

เพลง: จันทร์ยังเต็มดวง

ศิลปิน: BODY SLAM

 

ดึกดื่นคืนใด มองฟ้าไม่เห็นจันทร์

ไม่เจอะเจอกัน ให้รู้ไว้ว่ามันไม่หายไป

แค่หมอกบังตา แค่แผ่นฟ้ากั้นเอาไว้

ด้วยความห่างไกลจึงมองไม่เห็น

 

อยากให้รู้ ว่าจันทร์ยังส่องแสง

ยังฉายลงมาที่เธอไม่เคยห่างหาย

ค่ำคืนนี้ แม้เมฆหมอกจะกั้นไว้แค่ไหน

ให้รู้ไว้ว่าจันทร์ยังเต็มดวง

 

อยู่ห่างเพียงใด แต่ฉันก็เหมือนเคย

ไม่เจอะกันเลย แต่รู้ไหมฉันยังไม่หายไป

แค่อยู่ไกลตา แค่แผ่นฟ้ากั้นเราไว้

แต่ยังห่วงใยเหมือนเดิมเสมอ

 

อยากให้รู้ ฉันยังไม่เปลี่ยนไป

ยังรักเพียงเธอยังคิดถึงกันเสมอ

ค่ำคืนนี้ แม้ไม่อาจได้พบได้เจอะเจอ

ให้รู้ไว้ว่าฉันยังคงเดิม

 

อยากให้รู้ ฉันยังไม่เปลี่ยนไป

ยังรักเพียงเธอยังคิดถึงกันเสมอ

ค่ำคืนนี้ แม้ไม่อาจได้พบเธอ

แม้ไม่ได้เจอแม้ไม่มีเธอข้างกาย

ให้เธอรู้ฉันยังไม่เปลี่ยนไป

ความรักจากใจฉัน

ยังเหมือนพระจันทร์ดวงนั้นที่ยังเต็มดวง

ความรักจากใจฉัน

 

ยังเหมือนดวงจันทร์ ที่ไม่เคยเปลี่ยนไป

เกี่ยวกับเพลงนี้ :

เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในวันที่ 27 ก.ค. 2015, เพลง จันทร์ยังเต็มดวง จาก Bodyslam ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ท่วงทำนองและเนื้อร้องได้ยอดเยี่ยม

ดาวน์โหลด JOOX Application และ รับฟังเพลง, ชมมิวสิควีดีโอ และอ่านเนื้อเพลง แบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

Tags ที่เกี่ยวข้อง :

จันทร์ยังเต็มดวง (โดย Bodyslam), จันทร์ยังเต็มดวง, จันทร์ยังเต็มดวง มิวสิควีดีโอ, จันทร์ยังเต็มดวง เนื้อเพลง, Bodyslam เพลง

ความคิดเห็น สำหรับ เพลง จันทร์ยังเต็มดวง (34)

T o n 2 4
T o n 2 4

ด้ ว ย ค ว า ม ห่ า ง ไ ก ล จึ ง ท ำ ใ ห้ ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น แ ต่ ยั ง ห่ ว ง ใ ย เ ห มื อ น เ ดิ ม เ ส ม อ อ ย า ก ใ ห้ รู้ ฉั น ยั ง ไ ม่ เ ป ลี่ ย น ไ ป . ..

Sarinn Rose
Sarinn Rose

🎧❤💞

วันดี
วันดี

ขอบคุณความรักความห่วงใยที่มีให้กันตลอดมารักและคิดถึงทุกลมหายใจ. รักนะ

GAD_GAD
GAD_GAD

เหมือนกัน

Kinos
Kinos

🌑🌖ความรักจากใจฉันยังเหมือนพระจันทร์ที่มันเต็มดวง

Poompool Krutnual
Poompool Krutnual

เคยฟังและเคยร้องเพลงนี้ด้วยกัน😂

Phatcharee Atchakulkij
Phatcharee Atchakulkij

🌙

Phitak Joe Samakkee
Phitak Joe Samakkee

ฟังครั้งแรก ตอน ม.5 อายุ 17 ปัจจุบัน วัยทำงาน อายุ 34 ครับ Track ที่ 9 อัลบั้ม Drive

muai
muai

😚😚😚

Nuchz Go On
Nuchz Go On

อยากให้รู่ว่าจันทร์ยังเต็มดวง...LB