กำลังใจ

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

1 เม.ย. 2008

เนื้อเพลง

กำลังใจ - มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

 

Written by:Sure Entertainment

 

โบก มือลา

เสียงเพลงครวญมา

ต้องลาแล้วเพื่อน

 

กี่ปีจะลับเลือน

ฝากเพลงคอยย้ำเตือน

หวน ไห้

 

จาก กันไกล

แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้

 

เมื่อใจเราซึ้งใจ

ร่วมทางไม่ร้างไกล

หมาย มั่น

 

ขุนเขาไม่อาจขวาง

สายทางเที่ยงธรรมได้

ความหวังยังพริ้งพราย

เก่าตายมีใหม่เสริม

ชีวิตที่ผ่านพบ

มีลบย่อมมีเพิ่ม

ขอเพียงให้เหมือนเดิม

 

กำลังใจ

 

อย่า อาวรณ์

รักเราไม่คลอน

คลางแคลงแหนงหน่าย

 

ให้รักเราละลาย

กระจายในผองชน

ผู้ทุกข์ทนตลอด กาล

 

ขุนเขาไม่อาจขวาง

สายทางเที่ยงธรรมได้

ความหวังยังพริ้งพราย

เก่าตายมีใหม่เสริม

ชีวิตที่ผ่านพบ

มีลบย่อมมีเพิ่ม

ขอเพียงให้เหมือนเดิม

 

กำลังใจ

 

อย่า อาวรณ์

รักเราไม่คลอน

คลางแคลงแหนงหน่าย

 

ให้รักเราละลาย

กระจายในผองชน

ผู้ทุกข์ทนตลอด กาล

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม