OrLog In

น้ำตาลก้นแก้ว

สายัณห์ สัญญา12 มี.ค. 2015

Lyrics

 

น้ำตาลก้นแก้ว - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

 

แม่น้ำตาลก้นแก้ว

 

เขาชิมเจ้าแล้ว

 

ถึงหยดถึงมือพี่

 

ถ้าหากเป็นแหวนก็เปรียบดังแม้น

เจ้าโดนสวมฟรี

 

เพชรที่งามหรือจะมี

 

ค่าสูงยิ่งกว่าดรรชนีของนาง

 

แม่น้ำตาลก้นแก้ว

 

เขาชิมเบื่อแล้ว

 

จึงถูกเขาทิ้งขว้าง

 

สูญสิ้นความสาวแล้วเจ้าจึงรู้

 

ว่าเดินหลงทาง

 

พี่ไม่โกรธเจ้าหรอกนาง

 

ยังรักไม่จางรักนางเสมอ

 

ถึงพี่เป็นมือสองรองคนอื่น

 

พี่ก็ยังยิ้มรื่น

 

ต้อนรับการกลับของเธอ

 

ตักพี่ยังว่าง อกพี่ยังอุ่นเสมอ

 

ตาลจ๋ากลับมาเถิดเธอ

 

พี่หลงละเมอเพ้อเฝ้าใฝ่ฝัน

 

แม่น้ำตาลก้นแก้ว

 

เขาชิมเจ้าแล้ว

 

พี่ก็ขอรักมั่น

 

ถึงจะเหลือเดนเพราะผ่านคนชิม

มานานแสนนาน

 

พี่ก็ยังต้องการ

 

รอรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้ว

 

แม่น้ำตาลก้นแก้ว

 

เขาชิมเจ้าแล้ว

 

พี่ก็ขอรักมั่น

 

ถึงจะเหลือเดนเพราะผ่านคนชิม

 

มานานแสนนาน

 

พี่ก็ยังต้องการ

 

รอรับรสหวานน้ำตาลก้นแก้ว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***