นักแสวงหา

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์5 พ.ย. 2015

เนื้อเพลง

 

นักแสวงหา (Nak Sawang Har) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

เสียงรถไฟกับเสียงใจ

ที่สั่นตามเสียง

 

คนเต็มคัน

เต็มตู้รถไฟรวมทั้งเขา

 

แสวงหาหนทางอยาก

ไป ไป ให้ถึง

 

เผชิญโชค ผจญภัย

ตามทางรถไฟไปส่ง

 

เพราะยังเป็นหนุ่ม

จะงอมืองอเท้ารอคอยทนไม่ไหว

 

จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา

หาทางให้ได้ดี

 

ในดวงตามีแต่ความหวัง

 

ทุกข์ๆคนต่างมีความหวัง

 

จึงมีความหวังเต็มคัน

รถไฟหัวใจเบ่งบาน

 

เมื่อรถไฟเงียบเสียง

จอดลงปลายทาง

 

ชีวิตเราข้างหน้า

ชั่งเต็มด้วยความหมาย

 

แสวงหาหนทางอยาก

ไป ไป ให้ถึง

 

เผชิญโชด ผจญภัย

ตามทางรถไฟไปส่ง

 

เพราะยังเป็นหนุ่ม

จะงอมืองอเท้ารอคอยทนไม่ไหว

 

จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา

หาทางให้ได้ดี

 

ในดวงตามีแต่ความหวัง

 

ทุกข์ๆ คนต่างมีความ หวัง

 

จึงมีความหวังเต็มคัน

รถไฟหัวใจเบ่งบาน

 

เมื่อรถไฟเงียบเสียง

จอดลงปลายทาง

 

ชีวิตเราข้างหน้าชั่งเต็ม

 

ด้วยความหมาย

 

แสวงหาหนทางอยาก

ไป ไป ให้ถึง

 

เผชิญโชด ผจญภัย

ตามทางรถไฟส่ง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***