ไม่มีเหลือใคร

ไมโคร11 มิ.ย. 2002

เนื้อเพลง

ไม่มีเหลือใคร - ไมโคร (Micro)

Written by:มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร

 

วันที่ฉันอับจนหนทาง

 

ทุกทุกคนทุกทุก

 

คนก็จากฉันไป

 

แต่ยังหวังว่าเธอผู้เดียว

 

จะเหลืออยู่จะเหลืออยู่

 

และเข้าใจ

 

แต่เธอคนสุดท้าย

 

ก็ยังจะไปทำไม

เธอต้องไปในตอนนี้

 

ตอนที่ต้องการ

 

ใครซักคนขอร้องว่า

 

อย่าเพิ่งจากฉันไป

 

เพราะฉันไม่มีเหลือใคร

 

ไม่มีอีกแล้วฉันจะ

อยู่และทนได้ไง

 

ถ้าฉันไม่มีเหลือใคร

 

แม้เธอคนนี้

 

เธอหากเธอได้เห็นหัวใจ

 

มันร้องไห้มันร้องไห้

 

มันทรมานหากว่า

เธอได้ยินหัวใจ

 

ที่เรียกเธอที่เรียกเธอ

 

ที่ต้องการเธอคง

ไม่ทิ้งฉันไปไกล

 

เธอคงไม่ไปใน

ตอนนี้ตอนที่ไม่มีใครซักคน

 

ขอร้องว่าอย่าเพิ่งจาก

 

ฉันไปเพราะฉันไม่มี

เหลือใครไม่มีอีกแล้ว

 

ฉันจะอยู่และทนได้ไง

 

ถ้าฉันไม่มีเหลือใคร

 

แม้เธอคนนี้

 

ขอร้องว่าอย่าเพิ่งจาก

ฉันไปเพราะฉันไม่มี

เหลือใครไม่มีอีกแล้ว

 

ฉันจะอยู่และทนได้ไง

 

ถ้าฉันไม่มีเหลือใครแม้เธอคนนี้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***