อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง

ไผ่ พงศธร1 ส.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง

ศิลปิน: ไผ่ พงศธร

 

อย่าอย่ามาเว้าเถาะว่ายังคือเก่า

ย้อนการกระทำของเจ้านั้นบ่คือเก่า

จนฮู้สึกได้

อย่าอย่ามาตั๋วกันให้มันเมื่อยใจ

เรื่องเจ้ากับเขาคนเว้าคนส่ากันหลาย

ซุกไว้บ่อยู่

 

กะให้มันชัดเจนแนแหมหัวใจ

สิได้เจ็บเทือเดียวไปบ่ได้เจ็บดู๋

ที่อ้ายมาถาม

ย้อนอยากสิฮู้จากปากจากใจ

 

ว่าอ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง

ใจเพม้างไปทางเขาแล้วบ่

สิเอาจังได๋ต่อ

หรือว่าสิพอบอกกันดีดีกะได้

คันอ้ายเสียเจ้าไปอิหลี

กะสิได้หนีไปไกลไกล

บ่อยากอยู่ให้เกะกะใจ

คนเขาสิฮักกัน

 

ฮู้เป็นคนรักเจ้าได้บ่ค่อยดี

บ่ซอยบอกกันเอาบุญจักหน่อยแนติ๊

อ้ายผิดหม่องใด๋

ขอแค่ให้เจ้าเว้าความจริงข้างใน

เรื่องเจ้ากับเขาซงสิสนิทกันหลาย

เกินคำว่าหมู่

 

กะให้มันชัดเจนแนแหมหัวใจ

สิได้เจ็บเทือเดียวไปบ่ได้เจ็บดู๋

ที่อ้ายมาถาม

ย้อนอยากสิฮู้จากปากจากใจ

 

ว่าอ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง

ใจเพม้างไปทางเขาแล้วบ่

สิเอาจังได๋ต่อ

หรือว่าสิพอบอกกันดีดีกะได้

คันอ้ายเสียเจ้าไปอิหลี

กะสิได้หนีไปไกลไกล

บ่อยากอยู่ให้เกะกะใจ

คนเขาสิฮักกัน

 

กะให้มันชัดเจนแนแหมหัวใจ

สิได้เจ็บเทือเดียวไปบ่ได้เจ็บดู๋

ที่อ้ายมาถาม

ย้อนอยากสิฮู้จากปากจากใจ

 

ว่าอ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง

ใจเพม้างไปทางเขาแล้วบ่

สิเอาจังได๋ต่อ

หรือว่าสิพอบอกกันดีดีกะได้

คันอ้ายเสียเจ้าไปอิหลี

กะสิได้หนีไปไกลไกล

บ่อยากอยู่ให้เกะกะใจ

คนเขาสิฮักกัน

 

บ่อยากอยู่ให้เกะกะใจ

คนเขาสิฮักกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***