Shibuya

Younggu11 ต.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: Shibuya

ศิลปิน: Younggu

 

พวก*** Turnt กันที่ Shibuya

พวก***เมาอยู่กับ Yakuza

พวก******ไม่ธรรมดา

พวก******ไม่มีราคา

พวก*** Turnt Turnt Turnt อยู่ที่ Shibuya

Shibuya Shibuya Shibuya Shibuya

พวก*** Turnt Turnt Turnt อยู่ที่ Shibuya

Shibuya Shibuya Shibuya Shibuya

 

พวก*** Turnin up no limit

My nights run til the mornin

พวกสาวสาวเค้าอยากจะ Party

Spill them champagne on her body

Feelin lonely

With all these money on me

***พึ่งบินไปเมกาแล้ว

ตอนนี้***โผล่อยู่ Shibuya Yaya

We Getting lit

เลี้ยงหมดนะถ้า***เมา ouu ya

เธออยากจะเมา ah ah

และให้***เอาเห้ย No way

I don't really f***in with no thot

เธอชอบคนที่มีเพชรอยู่บนคอ

เธออยากอมกระ***

 

เปลี่ยนเงินแสนให้เป็นเยน

Take money and i hop on a plane

Fly to japan and i spend

 

***เลิกขอเงินแม่ก่อนไอ***