สองยกกำลังยี่สิบ (feat. ตู่ ภพธร, ฟักกลิ้ง ฮีโร่)

แสตมป์, Two Popetorn, Fukking Hero4 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

เพลง: สองยกกำลังยี่สิบ (feat. ตู่ ภพธร, ฟักกลิ้ง ฮีโร่)

 

ศิลปิน: แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (Feat. ตู่ ภพธร, กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่)

 

 

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม

เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

 

คนหนึ่งคนบวกกับคนอีกหนึ่งคน

กับอีกคนหนึ่งคนที่บวกกับคนอีกหนึ่งคน

สองคูณสองก็ได้เป็นสี่ใช่ไหม

แต่สองเล็กๆ อาจจะไม่สำคัญ

แต่ถ้ายกกำลังยี่สิบเข้าไป

รู้ไหมได้เท่าไร เราได้ล้านคน

 

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม

เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

 

ใจหนึ่งใจบวกกับใจอีกหนึ่งใจ

กับอีกใจหนึ่งใจที่บวกกับใจอีกหนึ่งใจ

สองคูณสองก็ได้เป็นสี่เหมือนเดิม

แต่สองเล็กๆ อาจจะไม่สำคัญ

แต่ถ้ายกกำลังยี่สิบไปเพิ่ม

รู้ใช่ไหมว่าเราได้อีกล้านใจ

 

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม

เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

 

จากเธอและฉัน บวกกันกับเขา

ร่วมกันเป็นเราที่เข้าใจกันและกัน

จากหมู่บ้านนี้ สู่ประเทศนั้น

ฉันว่าไม่นานทั้งโลกก็จะถูกเปลี่ยนทั้งใบ

 

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม

เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

 

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

เรามาลองร่วมกันเปลี่ยนโลกดูไหม

เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขเปลี่ยนไกลให้มาใกล้

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

 

โดยเริ่มต้นที่เรา โดยเริ่มต้นที่เรา

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

โดยเริ่มต้นที่เรา โดยเริ่มต้นที่เรา

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

 

โดยเริ่มต้นที่เราเองแค่สองคน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***