หมุนเวลา

Lipta28 ก.ค. 2008

เนื้อเพลง

หมุนเวลา - Lipta

Written by:LOVEiS Co.Ltd

 

ตั้งแต่วันนั้น

 

ที่เธอเข้ามาถามฉันว่า

 

เธอจะรู้ไหม

 

ฉันไม่ได้ฟังเธอเลยสักนิด

 

ฉันมัวแต่ตกใจ

 

กับความน่ารัก

 

ของเธอ

 

แล้วเธอก็จากไปไม่ได้รู้จักกัน

 

เอาไว้แล้วฉันควรทำอย่างไร

 

ฉันอยากจะหมุนวันเวลา

 

กลับไปอีกครั้ง

 

และคราวนี้ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำ

ฉันอยากจะหมุนวันเวลา

 

ไว้แค่เพียงสั้นๆ

 

ในตอนนั้น

 

ตอนที่เธออยู่ตรงหน้าฉัน

 

Wohowohowo

 

Turn back the time

 

Wohowohowo

 

Turn back the time

 

Wohowohowo

 

Turn back the time

 

Wohowohowo

 

ฉันมัวแต่ตกใจ

 

กับความน่ารัก

 

ของเธอ

 

แล้วเธอก็จากไป

 

ไม่ได้ถามชื่อเธอ

 

เอาไว้แล้วฉันควรทำอย่างไร

 

ฉันอยากจะหมุนวันเวลา

 

กลับไปอีกครั้ง

 

และคราวนี้

 

ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำ

ฉันอยากจะหมุนวันเวลา

 

ไว้แค่เพียงสั้นๆ

 

ในตอนนั้น

 

ตอนที่เธออยู่ตรงหน้าฉัน

 

ฉันอยากจะหมุนวันเวลา

 

กลับไปอีกครั้ง

 

และคราวนี้

 

ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำ

 

ฉันอยากจะหมุนวันเวลา

 

ไว้แค่เพียงสั้นๆ

 

ในตอนนั้น

 

ตอนที่เธออยู่ตรงหน้า

ฉันอยากจะหมุนวันเวลา

 

กลับหาเธอไปอีกครั้ง

 

และคราวนี้ฉันจะไม่ทำผิดซ้ำ

 

ฉันอยากจะหมุนวันเวลา

 

ไว้แค่เพียงสั้นๆ

 

ในตอนนั้น

 

ตอนที่เธออยู่ตรงหน้าฉัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***