ยังอยู่ที่เดิม

PILLS18 ม.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: ยังอยู่ที่เดิม

ศิลปิน: PILLS

 

การเดินทางที่แสงไฟริบหรี่

ปฏิทินยังเก็บเรื่องราวดีๆ

 

ยังเก็บไว้ที่เดิม

เผื่อวันไหนเธอจะเดินกลับมาทางนี้

และฉันยังเก็บไว้เหมือนเดิม

อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนรอแต่เธอตรงนี้

ยังอยู่ที่เดิม

 

เก็บทุกเสียงทุกเรื่องราวที่ผ่าน

เวลาที่ผ่านไปแม้มันจะนาน

 

ยังเก็บไว้ที่เดิม

เผื่อวันไหนเธอจะเดินกลับมาทางนี้

และฉันยังเก็บไว้เหมือนเดิม

อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนรอแต่เธอตรงนี้

 

และฉันยังเก็บไว้เหมือนเดิม

เผื่อวันไหนเธอจะเดินกลับมาทางนี้

และฉันยังเก็บไว้เหมือนเดิม

อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนรอแต่เธอตรงนี้

ยังอยู่ที่เดิม

 

ยังอยู่ที่เดิม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***