OrLog In

สัญญาฝั่งมูล

มนต์แคน แก่นคูน25 ส.ค. 2011

Lyrics

สัญญาฝั่งมูล - มนต์แคน แก่นคูน (Monkan Kankoon)

Written by:อ. สุรินทร์ ภาคศิริ/สมศักดิ์ พิลารัตน์

 

ฝนซา

 

เมื่อคราดอกคูณโรยแล้ว

 

โอ้น้องแก้วแว่วเพลงรัก

 

สัญญาจากใจ

 

สองเราล่องเรือ

 

สุขเหลือแม่มูลเอื่อยไหล

 

หอมเอยกรุ่นกลิ่นดอกไม้

 

ไฉไลเหนือริมฝั่งธาร

 

สายน้ำมูล

 

เพิ่มพูนความฮักเฮาสอง

 

อ้ายกับน้องล่องธารา

 

สัญญาต่อกัน

 

หาดทรายสวนผัก

 

ถิ่นฮักเฮาเคยผูกพัน

 

เที่ยวชมเกาะแก่งสวรรค์

 

ผาชันชะเง้อ ตระหง่าน

 

กุมมือเจ้าแอบอิงเคล้าอย่าเขินอาย

 

สองแขนก่าย

 

กอดประคองน้องนานนาน

 

สัญญาฮักจากใจ

 

สายน้ำนั้นเป็นพยาน

 

สองเฮาสาบาน

 

จะผูกพันฮักมั่นกว่าใคร

 

ฮักกัน

 

ให้ฟ้าและดินอิจฉา

 

อย่าโรยรา

 

ตราบแม่มูลระเหยเหือดหาย

 

แมกไม้สองฝั่ง

 

ดั่งเหมือนอาณาจักรใจ

 

สายธารชุ่มช่ำสดใส

 

สายใจอิ่มรักไม่คลาย

 

กุมมือเจ้าแอบอิงเคล้าอย่าเขินอาย

 

สองแขนก่าย

 

กอดประคองน้องนานนาน

 

สัญญาฮักจากใจ

 

สายน้ำนั้นเป็นพยาน

 

สองเฮาสาบาน

 

จะผูกพันฮักมั่นกว่าใคร

 

ฮักกัน

 

ให้ฟ้าและดินอิจฉา

 

อย่าโรยรา

 

ตราบแม่มูลระเหยเหือดหาย

 

แมกไม้สองฝั่ง

 

ดั่งเหมือนอาณาจักรใจ

 

สายธารชุ่มช่ำสดใส

 

สายใจอิ่มรักไม่คลาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***