ผ้าขี้ริ้ว

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Pa Kee Reu - Mon Pleang Carabao

Written by:Yuenyong Op

 

มีแต่เพียงผืนฟ้า

 

พสุธาไว้เป็นเพื่อนยาก

 

เก็บความลําบากและยากจน

 

อดทนไว้ในใจ

 

ระหกระเหินเดินทาง

 

อย่างคนไม่มีจุดหมาย

 

ผ้าขี้ริ้วผืนใหญ่

 

ทั้งเก่าทั้งมอมทั้งขาดทั้งเกินเดินดิน

 

กินก็กินแต่น้อย

 

กลัวเปลืองทรัพยากรโลก

 

ไม่หมองเศร้าเมาโศก

 

ว่าโลกนี้แบ่งไม่เท่าเทียมกัน

 

ความสุขแค่เหล้าขาว

 

เทใส่คอรอสรวงสวรรค์

 

สร้างวิมานความฝัน

 

ไม่บั่นไม่ทอนให้เดือดร้อนใจใคร

 

หรือใครว่าแปลกว่าแยกตัว

 

กลัวเขาแย่งความจน

 

ก็ฉันภาคภูมิใจที่ทุกข์ทน

 

ไม่สับสนวุ่นวาย

 

ชีวิตคือชีวิตอนิจจัง

 

บ้างเกิดแก่เจ็บตาย

 

แค่สุราเมรัยเป็นครั้งคราว

 

ก็แทบจะหาวเป็นดาวเป็นเดือน

 

ผ้าขี้เหร่ขี้ริ้ว

ผิวกระดํากระด่าง

นั้นมอมแต่ร่าง

สร้างสังคมสะอาด

 

หรือใครว่าแปลกว่าบ้าบอ

 

ก็ไม่ได้ขอใครกิน

 

หรือใครนินทาให้ได้ยิน

 

ก็ช่างปากเขาปะไร

 

ชีวิตคือชีวิตอมิตตพุทธ

 

สุดป่าช้าทุกราย

 

ต่างกันเพียงว่าใครเล่าสังคม

 

ถ่มนํ้าลายรดหน้า

 

เหนื่อยก็หยุดพักขา

 

ฟ้าดินมาคอยนวดบีบ

 

ไม่เห็นต้องรีบต้องร้อนแรง

 

ไปแข่งขันกะใคร

 

นั่งอยู่ริมถนน

 

ถ้าคนมองอย่านึกแปลกใจ

 

อันความสุขของใครก็ของมัน

 

ฉันไม่รบกวนหรอก

 

อันความสุขของใครก็ของมัน

 

ฉันไม่รบกวนหรอก

 

อันความสุขของใครก็ของมัน

 

ฉันไม่มารบกวน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***