ขอจันทร์

แอน ธิติมา29 พ.ค. 2001

เนื้อเพลง

ขอจันทร์ - แอน ธิติมา (Thitima Patumtip)

Written by:เสาวลักษณ์ ลีละบุตร/อภิไชย เย็นพูนสุข/อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ

จันทร์เจ้าเอ๋ย

 

จะไม่ขอข้าวแกงแหวนใด

 

ไม่ใส่ใจ

 

ไม่ขอวอนจากดวงจันทร์

 

แม้ขอจันทร์

 

ดั่งใจฝันอย่างนั้นได้จริง

 

มีสิ่งเดียว

 

ที่คิดจะอยากขอจันทร์

 

จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่ง

 

ที่จะไม่ทำให้ช้ำ

 

และไม่ทำให้เราเศร้าใจ

 

อยากจะเพียงขอ

 

ให้มีสักคนเคียงใกล้

 

ให้เขามีความจริงใจ

 

และไม่คิดจะทำร้ายกัน

 

จันทร์เจ้าเอ๋ย

 

ข้าเคยถูกคนทิ้งไป

 

ทำให้ใจ

 

ต้องร้าวรานอยู่เสมอ

 

แม้ขอจันทร์

 

ได้ดั่งฝันก็คงได้เจอ

 

เจอกับใคร

 

ที่เขามีใจให้จริง

 

จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่ง

 

ที่จะไม่ทำให้ช้ำ

 

และไม่ทำให้เราเศร้าใจ

 

อยากจะเพียงขอ

 

ให้มีสักคนเคียงใกล้

 

ช่วยซับน้ำตา

ปลอบโยนเมื่อยามใจเหงา

 

ยามที่เราผิดหวังมีไหม

 

จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่ง

 

ที่จะไม่ทำให้ช้ำ

 

และไม่ทำให้เราเศร้าใจ

 

อยากจะเพียงขอ

 

ให้มีสักคนเคียงใกล้

 

ช่วยซับน้ำตา

ปลอบโยนเมื่อยามใจเหงา

 

ยามที่เราผิดหวังขอจันทร์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***