สิให้เว้าอีหยัง

ไผ่ พงศธร12 ธ.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: สิให้เว้าอีหยัง

ศิลปิน: ไผ่ พงศธร

 

ลองเป็นอ้ายดู

สิฮู้ว่าเว้าบ่ออกเป็นจังใด๋

 

ยังบ่ได้ทันเตรียมหัวใจ

เพื่อเอาไว้ฟังคำบอกลา

 

ลองเป็นอ้ายดู

สิฮู้ว่ากลั้นบ่อยู่ดอกน้ำตา

 

เมื่อได้ฮู้โต เมื่อได้ฮู้ว่า

เจ้าบ่อยากสิอยู่ข้างๆ

 

 

ได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำ

 

ที่เจ้าพยายามขอโทษทุกอย่าง

 

แต่หัวใจอ้ายกำลังพังฮู้บ่นาง

 

บ่น่าต้องถามว่าเป็นหยังคือเงียบไป

 

 

 

แล้วสิให้เว้าอีหยังเว้าอีหยัง

 

เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี

 

ฮักเจ้าเพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้

 

ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย

 

แล้วสิให้เว้าอีหยังเพื่ออีหยัง

 

เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ

 

อ้ายเข้าใจพอแต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย

 

แฮงเว้าอ้ายกะแฮงเจ็บหลาย

 

อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย

 

 

 

คำที่อยากเว้าคืออ้ายสิขอให้เจ้าบ่ต้องไป

 

แต่กะได้เว้าแค่ในใจ

อ้ายเฮ็ดอิหยังบ่ได้เลย

 

บ่ได้โกรธไผ

จังใด๋แล้วอ้ายต้องอยู่ให้คุ้นเคย

 

บ่ต้องคิดมาก บ่ว่าเลย

บ่ต้องห่วงอ้ายบ่เป็นหยัง

 

 

 

ได้ยินอยู่ได้ยินทุกคำ

 

ที่เจ้าพยายามขอโทษทุกอย่าง

 

แต่หัวใจอ้ายกำลังพังฮู้บ่นาง

 

บ่น่าต้องถามว่าเป็นหยังคือเงียบไป

 

 

 

แล้วสิให้เว้าอีหยังเว้าอีหยัง

 

เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี

 

ฮักเจ้าเพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้

 

ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย

 

แล้วสิให้เว้าอีหยังเพื่ออีหยัง

 

เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ

 

อ้ายเข้าใจพอแต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย

 

แฮงเว้าอ้ายกะแฮงเจ็บหลาย

 

อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย

 

แล้วสิให้เว้าอีหยังเว้าอีหยัง

 

เฮ็ดได้แค่เป็นผู้ฟังที่ดี

 

ฮักเจ้าเพียงใดยิ่งย้ำความจริงว่าตอนนี้

 

ข้างในใจเจ้าบ่มีเหลืออ้าย

 

แล้วสิให้เว้าอีหยังเพื่ออีหยัง

 

เมื่อมันบ่เฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนใจ

 

อ้ายเข้าใจพอแต่เจ้านั้นบ่เข้าใจอ้าย

 

คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล

อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย

 

คั่นเว้าอ้ายต้องน้ำตาไหล

อ้ายเว้าบ่ได้ดอกนางเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***