บ่มีพี่บ่มีไผ

ศิริพร อำไพพงษ์28 ส.ค. 2001

เนื้อเพลง

บ่มีพี่บ่มีไผ - ศิริพร อำไพพงษ์ (Siriporn Ampaipong)

Written by:สลา คุณวุฒิ/จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

บ่มีผู้ใด ที่ครองใจน้องได้เหมือนพี่

 

รักเดียวและเป็นคนดี มั่นใจพี่ตลอดเวลา

 

แต่พอเมื่อวาน มีคนอื่นแทรกซึมเข้ามา

 

พี่เหมือนจะเอ่ยคำลาตั้งข้อหาน้องมีหลายคน

 

ช่วยฟังเหตุผล ที่มีคนคิดเกี้ยวขอใกล้

 

น้องเองบ่เคยมีใจรับรองได้พี่อย่ากังวล

 

เส้นทางความสาว ย่อมมีชายมาร่วมปะปน

 

แต่ใจรับได้เพียงคน ที่เห็นว่าเป็นคนดี

 

บ่มีพี่ น้องนี้ก็บ่มีไผ

 

หากพี่เปลี่ยนไป บ่อาจรับใครแทนที่

 

ช่วยยามเดือดร้อน อาทรน้องทุกนาที

 

ทำได้คนเดียวคือพี่ หลายปีบ่มีหลายใจ

 

บ่มีผู้ใด ที่ครองใจน้องได้เหมือนพี่

 

มั่นใจน้องเถิดคนดี ขอวอนพี่อย่าด่วนลาไกล

 

อยู่เป็นคนรัก คอยเป็นหลักพิงเถาวัลย์ใจ

 

อย่าเสียเวลาหวั่นไหว บ่มีใครล้มใจพี่ลง

 

บ่มีผู้ใด ที่ครองใจน้องได้เหมือนพี่

 

มั่นใจน้องเถิดคนดี ขอวอนพี่อย่าด่วนลาไกล

 

อยู่เป็นคนรัก คอยเป็นหลักพิงเถาวัลย์ใจ

 

อย่าเสียเวลาหวั่นไหว บ่มีใครล้มใจพี่ลง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***