เนื้อเพลง

เพลง : ปรากฏการณ์

ศิลปิน : โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

 

หนึ่งลมแผ่วเบาเพิ่งพัดไป

หนึ่งไอละอองหยาดฝนนั้นเพิ่งซา

น้ำค้างกำลังกลับ

ได้เห็นพระจันทร์ดวงเดิมเริ่มหลับตา

นี่คือเวลาเช้า

เป็นปรากฏการณ์ที่งดงาม

ที่ธรรมชาติจัดวางไว้ให้เป็น

ซับซ้อนและง่ายดาย

แต่รู้ชัดเจนเกินใครจะกะเกณฑ์

ให้เกิดขึ้นสักครั้ง

ไม่ต่างจากฉัน

ทุกคราวที่ใกล้เธอ

สิ่งนี้ก็เป็นปรากฎการณ์

นั่นคือคำว่ารักที่เกิดขึ้นในใจ

ที่ก้องดังมาจากข้างใน

จากครั้งที่เราผูกพัน

เกิดขึ้นช้าๆแต่มันจะนานเท่านาน

ที่ฉันมีเธออย่างนี้

ไม่ว่าวันนี้หรือวันต่อไป

ไม่มีเหตุผลไม่ต้องตาม

ไปเสาะหาว่าทำไม

เป็นปรากฏการณ์

 

หนึ่งความสัตย์จริงจากหัวใจ

ที่ธรรมชาติจัดวางไว้ให้เป็น

ซับซ้อนและง่ายดาย

แต่รู้ชัดเจนไม่เคยต้องกะเกณฑ์

มันเกิดขี้นทั้งใจ

 

เธอได้ยินไหมทุกทีที่ใกล้กัน

กับฉันมันเป็นปรากฎการณ์

นั่นคือคำว่ารักที่เกิดขึ้นในใจ

ที่ก้องดังมาจากข้างใน

จากครั้งที่เราผูกพัน

เกิดขึ้นช้าๆแต่มันจะนานเท่านาน

ที่ฉันมีเธออย่างนี้

ไม่ว่าวันนี้หรือวันต่อไป

ไม่มีเหตุผลไม่ต้องตาม

ไปเสาะหาว่าทำไม

เป็นปรากฏการณ์

 

เธอรู้สึกใช่ไหม

ว่าสิ่งที่มีด้วยกันวันนี้มีความหมาย

นั่นคือคำว่ารักที่เกิดขึ้นในใจ

ที่ก้องดังมาจากข้างใน

จากครั้งที่เราผูกพัน

เกิดขึ้นช้าๆแต่มันจะนานเท่านาน

ที่ฉันมีเธออย่างนี้

ไม่ว่าวันนี้หรือวันต่อไป

ไม่ต้องไปคิดมากมาย

ไปเสาะหาว่าทำไม

 

มันเป็นปรากฏการณ์

เป็นปรากฏการณ์

เป็นปรากฏการณ์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***