Gu ไม่ Ru

Big Ass15 ก.ย. 2015

เนื้อเพลง

Gu ไม่ Ru - Big A**

Written by:พูนศักดิ์ จตุระบุล/ขจรเดช พรมรักษา

 

ใครมันจะไปรู้ในทุกๆสิ่ง

 

โลกมันลึกลับซับซ้อนแล้วใครที่พอรู้จริง

 

ได้ยินข่าวมีเพียงกูรูที่หยั่งรู้ทุกสิ่ง

 

กับเรื่องอะไรที่ใครสงสัย

 

เขาพอจะรู้เรื่องจริง

 

ถ้าอย่างนั้นมันมีคำถามที่ค้างหัวใจ

 

อยากจะถามสักคนให้รู้สักครั้งได้ไหม

 

บอกได้หรือไม่ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน

ในเมื่อฉันก็มีแต่เธอในหัวใจ

 

อยากจะรู้จริงๆ

ว่าเธอคิดเหมือนกันบ้างไหม

 

ไม่รู้สักทีก็ถามเธอมาตั้งกี่ครั้ง

 

เธอก็ยังไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจ

 

คงต้องถามกูรูเผื่อจะรู้ว่าเธอคิดอย่างไร

 

คนมีการศึกษาก็มีตั้งมากมาย

 

แต่เรื่องในใจของคนแล้วใครที่พอเข้าใจ

 

ก็คนอย่างฉันไม่ค่อยจะรู้อย่างเขาเท่าไร

 

เลยต้องถามกูรูให้รู้สักครั้งได้ไหม

 

บอกได้หรือไม่ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน

ในเมื่อฉันก็มีแต่เธอในหัวใจ

 

อยากจะรู้จริงๆ

ว่าเธอคิดเหมือนกันบ้างไหม

 

ไม่รู้สักทีก็ถามเธอมาตั้งกี่ครั้ง

 

เธอก็ยังไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจ

 

คงต้องถามกูรูเผื่อจะรู้ว่าเธอคิดอย่างไร

 

อยากรู้เหลือเกิน

 

คนอย่างฉันไม่ค่อยจะรู้อย่างเขาเท่าไร

 

เลยต้องถามกูรูให้รู้สักครั้งได้ไหม

 

ว่าเธอคิดยังไงกับฉัน

 

ในเมื่อฉันก็มีแต่เธอในหัวใจ

 

อยากจะรู้จริงๆ

ว่าเธอคิดเหมือนกันบ้างไหม

 

ไม่รู้สักทีก็ถามเธอมาตั้งกี่ครั้ง

 

เธอก็ยังไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจ

 

คงต้องถามกูรูเผื่อจะรู้ว่าเธอคิดอย่างไร

 

อยากรู้ว่าเธอน่ะรักหรือว่าไม่รัก

เอาแต่ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจ

 

บอกได้ไหมกูรู

อยากจะรู้ว่าเธอคิดอย่างไร

อยากรู้เหลือเกิน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***