ฟังดูง่ายง่าย

Silly Fools10 ต.ค. 2013

เนื้อเพลง

ฟังดูง่ายง่าย - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

Written by:ณัฐพล พุทธภาวนา/ณัฐพล พุทธภาวนา, เทวฤทธิ์ ศรีสุข, ทรงพล จูประเสริฐ/เทวฤทธิ์ ศรีสุข, ทรงพล จูประเสิรฐ

ฉันแพ้เวลาที่เธอมอง

 

อ่อนแอเวลาที่เธอสวมกอด

 

ฉันแพ้ให้เธอหมดทั้งใจ

 

กำหนดไว้

 

เธอคือทุกอย่าง

 

และถึงฟ้าดินทลาย

 

ไม่มีวันที่จะจากไป

 

อาจจะดูง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

ไม่คิดจะเก็บไว้

 

อาจจะฟังง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

คนเดียวข้างในใจ

 

ฉันแพ้เวลาที่เธอต้องจาก

 

ขาดแคลนเลือดมาหล่อเลี้ยงหัวใจ

 

ฉันแพ้ให้เธอหมดทั้งใจ ต่อไป

 

เธอคือทุกอย่าง

 

และถึงฟ้าดินทลาย

ไม่มีวันที่จะจากไป

 

อาจจะดูง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

ไม่คิดจะเก็บไว้

 

อาจจะฟังง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

คนเดียวข้างในใจ

 

อาจจะดูง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

ไม่คิดจะเก็บไว้

 

อาจจะฟังง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

คนเดียวข้างในใจ

 

และหากว่าเธอมีวันใด

 

หากเธอต้องไป

 

หัวใจฉันคงเหงา

 

แยกทางเพียงแค่ลมหายใจ

 

ฉันทนไม่ไหว

 

หัวใจมันคงแห้งเฉา

 

อาจจะดูง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

ไม่คิดจะเก็บไว้

 

อาจจะฟังง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

คนเดียวข้างในใจ

 

อาจจะดูง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

ไม่คิดจะเก็บไว้

 

อาจจะฟังง่ายง่าย

 

แต่ใจมันรักเธอหมด

 

คนเดียวข้างในใจ

 

ฉันแพ้เวลาที่เธอมอง

 

อ่อนแอเวลาที่เธอสวมกอด

 

ฉันแพ้ให้เธอหมดทั้งใจ หมดไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***