เรื่องธรรมดา

25 Hours27 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

เรื่องธรรมดา - 25 HOURS

 

Written by:สมพล รุ่งพาณิชย์/25Hours

ขอบคุณใครคนนั้น

 

ที่เข้ามาแค่เพียง ลมลม

 

พูดว่ารักแค่เพียง ส่งส่ง

 

คบกันไปแค่เพียง วันวัน

 

ขอบคุณคนคนนั้น

 

ที่ช่วยทำให้พบความจริง

 

ว่าความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง

 

ต้องเผื่อใจไว้วันเลิกลา

 

รักก็คือรัก เธออย่าไปมั่นใจ

 

สักวันถ้าเสียไป

 

ให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

 

ฟ้าที่ว่าฟ้า

 

ยังเปลี่ยนเป็นฝนไป

 

อยู่ อยู่ ก็มืดไป

 

ก็เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา

 

อยากขอบคุณวันนั้น

 

วันที่ฝันไม่เป็นความจริง

 

วันที่รักไม่ใช่ทุกสิ่ง

 

วันที่เรานั้นต้องเลิกรา

 

รักก็คือรัก

 

เธออย่าไปมั่นใจ

 

สักวันถ้าเสียไป

 

ให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

 

ฟ้าที่ว่าฟ้า

 

ยังเปลี่ยนเป็นฝนไป

 

อยู่ อยู่ ก็มืดไป

 

ก็เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา

 

โอะ โอะ โอ โอ โอะ โอะ โอ โอ

 

โอะ โอะ โอ โอะ โอ โอ โอ โอ

 

โอ โอ โอ โอ โอ

 

รักก็คือรัก

 

เธออย่าไปมั่นใจ

 

สักวันถ้าเสียไป

 

ให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

 

ฟ้าที่ว่าฟ้า

 

ยังเปลี่ยนเป็นฝนไป

 

อยู่ อยู่ ก็มืดไป

 

ก็เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***