ดาวกับเม็ดทราย

ลีโอ พุฒ30 ก.ค. 2002
เนื้อเพลง

ดาวกับเม็ดทราย - ลีโอ พุฒ (Leo Put)

Written by:มนต์ชีพ ศิวะสินางกูร/สมศักดิ์ ผาสุขธรรม

 

เธอคือดาวที่สวยงาม

 

สุกสกาวแสนไกล

 

อยากเอื้อมมือคว้าเธอเก็บไว้

 

อยากโน้มใจมาเคียงกัน

 

แต่ความจริงที่ฉันเป็น

 

เป็นแค่เพียงเม็ดทราย

 

หมดราคาไม่มีความหมาย

 

ได้แต่มองเธอตรงนี้

 

แม้ไม่เลิศเลอ

 

แต่ฉันก็มั่นคงและ

 

จะซื่อตรงกับเธอเรื่อยไป

 

โลกนี้จะเปลี่ยนแปลง

 

ฉันไม่เปลี่ยนใจ จะรักตลอดไป

 

อย่างไรคนคนนี้ ก็จะรักเธอ

 

ไม่ได้คอยอยู่ใกล้เธอ

 

แต่ห่วงเธอทุกวัน

 

ไม่ใช่คนพูดจาอ่อนหวาน

 

แต่ทุกคำจริงใจ

 

ไม่เคยมีคำสัญญา

 

แต่เธอจงเชื่อใจ

 

สิ่งที่ฉันไม่เคยหวั่นไหว

 

ก็คือใจดวงนี้

 

แม้ไม่เลิศเลอ

 

แต่ฉันก็มั่นคง

 

และจะซื่อตรงกับเธอเรื่อยไป

 

โลกนี้จะเปลี่ยนแปลง

 

ฉันไม่เปลี่ยนใจ

 

จะรักตลอดไป

 

อย่างไรคนคนนี้ ก็จะรักเธอ

 

แม้ไม่เลิศเลอ

 

แต่ฉันก็มั่นคง

 

และจะซื่อตรงกับเธอเรื่อยไป

 

โลกนี้จะเปลี่ยนแปลง

 

ฉันไม่เปลี่ยนใจ

 

จะรักตลอดไป

 

อย่างไรคนคนนี้

 

แม้ไม่เลิศเลอ

 

แต่ฉันก็มั่นคง

 

และจะซื่อตรงกับเธอเรื่อยไป

 

โลกนี้จะเปลี่ยนแปลง

 

ฉันไม่เปลี่ยนใจ

 

จะรักตลอดไป

 

อย่างไรคนคนนี้ ก็จะรักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม