เปิด (Open)

Lula8 พ.ย. 2012

เนื้อเพลง

เปิด (Open) - ลุลา

Written by:Tonn Sofa/ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ

รัก ใครนิยาม หาคำตอบ

 

คำที่ใครต้องการมีความหมาย

มากมายหลายที่มา

 

ฉัน วันที่ใจ ไม่มีแรง

ก็ผ่านพ้นมาทุกทีเพราะความรัก

 

จากใครสักคนหนึ่ง ตลอดเวลา

 

ใครอีกคนอยู่ในหัวใจ

เธอจะค้นจนพบคนนั้นเมื่อไหร่

 

ใครคนนั้นเค้าเดินผ่านไป

เธอจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหน

 

เปิดตาออกไปพบโลกที่กว้างใหญ่

 

เปิดใจให้ความรักทำเธอสดใส

 

ฉัน วันที่ใจ ไม่มีแรง

 

ก็ผ่านพ้นมาทุกทีเพราะความรัก

จากใครสักคนหนึ่ง

 

ตลอดเวลา

 

ใครอีกคนอยู่ในหัวใจ

เธอจะค้นจนพบคนนั้นเมื่อไหร่

 

ใครคนนั้นเค้าเดินผ่านไป

เธอจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหน

 

เปิดตาออกไปพบโลกที่กว้างใหญ่

 

เปิดใจให้ความรักทำเธอสดใส

 

ใครอีกคนอยู่ในหัวใจ

 

เธอจะค้นจนพบคนนั้นเมื่อไหร่

 

ใครคนนั้นเค้าเดินผ่านไป

เธอจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหน

 

ใครอีกคนอยู่ในหัวใจ

 

เธอจะค้นจนพบคนนั้นเมื่อไหร่

 

ใครคนนั้นเค้าเดินผ่านไป

 

เธอจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหน

 

เปิดตาออกไปพบโลกที่กว้างใหญ่

 

เปิดใจให้ความรักทำเธอสดใส

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***