อีหล่าขาเด้ง

จินตหรา พูนลาภ31 พ.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: อีหล่าขาเด้ง

ศิลปิน: จินตหรา พูนลาภ

 

แอวน้อยลอยเด้ง ลอยเด้ง ลอยเด้ง

ลอยเด้ง ลอยเด้ง

ลอยเด้ง เด้ง เด้ง เด้ง เด้ง

บ่เกรงใจไผต้องขออภัยในลีลาม่วน

ถึงรูปบ่งามเต้นไปตามส่วน

สนุกล้วนๆม่วนซื่นสำราญ

หน้าฮ้านบ้านใด๋ใกล้ไกลบ่พลาด

ต้องไปจ้วดจ้าด จ้วดจ้าด จ้วดจ้าด

จ้วดจ้าด จ้วดจ้าด

จ้วดจ้าด จ้าด จ้าด จ้าด จ้าด

ประกาศผลงานตาหวานฮอนส่าย

สไตล์ไทบ้านเขาลือกล่าวขาร

ขนานนามว่า

 

อีหล่าขาเด้ง อีหล่าขาเด้ง

อีหล่าขาเด้ง เด้ง เด้ง เด้ง เด้ง

ขาเด้ง ขาเด้ง เด้ง เด้ง เด้ง เด้ง

เออเฮอะเออเฮอะเออ

เอ้อเฮอะเออเฮอะเออเออ

อีหล่าขาเด้งพอเพลงมันหน่อย

ปลดปล่อยความเซ็ง

วังเวงเหว่ว้ามันหายไปเอง

กระเด้งบรรเลงกลางอากาศกลางหาว

เอ๊า หย่าว หย่าว หย่าว ม่วนกรุ๊ป

ซุปเปอร์สตาร์ราชินีความห่าว

ผู้สาวอีสานลูกหลานบ้านเฮา

บ่ลืมพงษ์เผ่าข้าวเหนียวเว้าลาว

เอ๊า หย่าว หย่าว หย่าว ตามดนตรี

มีบุญมีงานมันจั่งได้ห่าว

โยกย้ายยวนยีเอาเต็มที่บ่อายบ่าว

โยกย้ายยวนยีเอาเต็มที่บ่อายบ่าว

สมคำเพิ่นกล่าวว่า

สาวอีสานขาเด้ง

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตายใต้ต้นตาล

ตายใต้ต้นตาล

ตายใต้ต้นตาล

 

อีหล่าขาเด้ง อีหล่าขาเด้ง

อีหล่าขาเด้ง เด้ง เด้ง เด้ง เด้ง

ขาเด้ง ขาเด้ง เด้ง เด้ง เด้ง เด้ง

เออเฮอะเออเฮอะเออ

เอ้อเฮอะเออเฮอะเออเออ

อีหล่าขาเด้งพอเพลงมันหน่อย

ปลดปล่อยความเซ็ง

วังเวงเหว่ว้ามันหายไปเอง

กระเด้งบรรเลงกลางอากาศกลางหาว

เอ๊า หย่าว หย่าว หย่าว ม่วนกรุ๊ป

ซุปเปอร์สตาร์ราชินีความห่าว

ผู้สาวอีสานลูกหลานบ้านเฮา

บ่ลืมพงษ์เผ่าข้าวเหนียวเว้าลาว

เอ๊า หย่าว หย่าว หย่าว ตามดนตรี

มีบุญมีงานมันจั่งได้ห่าว

โยกย้ายยวนยีเอาเต็มที่บ่อายบ่าว

โยกย้ายยวนยีเอาเต็มที่บ่อายบ่าว

สมคำเพิ่นกล่าว

ว่าสาวอีสานขาเด้ง

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตั๊กแตนเต้นตำตอตีนแตก

ตายใต้ต้นตาล

ตายใต้ต้นตาล

ตายใต้ต้นตาล

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***