ลูกหิน

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Luke Hin - Mon Pleang Carabao

Written by:Yuenyong Op

 

หรีดหริ่งเรไรร้องระงมมา

 

ชมแสงจันทราว่าเพลานอน

 

ราตรีนี้มีเราเพียงสองคน

 

ผ่านความทุกข์ทนตรากตรําทํางาน

 

นอนเถิดลูกรัก

 

พักผ่อนให้สบาย

 

จงเก็บเรี่ยวแรง

 

ไว้ต่อสู้ต่อไป

 

ยุงเหลือบริ้นไร

 

ไต่ตอมให้ทนเอาหน่อย

 

จงอย่าน้อยใจว่าเรายากจน

 

เอาความทุกข์ทนนี้เป็นบทเรียน

 

กว่าลูกจะโตหนทางยังไกล

 

ไม่ต้องเสียใจถึงใครนินทา

 

มารดาเจ้าไปดี

 

มีความสุขสบาย

 

มีพ่อเพียงคนเดียว

 

อย่าไปนึกเสียใจ

 

มีลูกเพียงคนเดียว

 

พ่อจะไม่มีแม่ใหม่

 

เรียนเข้าไปลูก

ถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัด

 

พ่อไม่มีเงินยัด

 

ลูกไปโรงเรียนดีดี

 

ลุยเข้าไปลูก

เรียนเข้าไปให้มันได้เสีย

 

ไม่ต้องมีแป๊ะเจี๊ยะ

ไม่ต้องเสียใจหรอก

 

เรียนเข้าไปลูก

ถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัด

 

พ่อไม่มีเงินยัด

ลูกไปโรงเรียนดีดี

 

ลุยเข้าไปลูก

เรียนเข้าไปให้มันได้เสีย

 

ไม่ต้องมีแป๊ะเจี๊ยะ

ไม่ต้องเสียใจหรอก

 

เรียนเข้าไปลูก

ถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัด

 

พ่อไม่มีเงินยัด

ลูกไปโรงเรียนดีดี

 

ลุยเข้าไปลูก

เรียนเข้าไปให้มันได้เสีย

 

ไม่ต้องมีแป๊ะเจี๊ยะ

ไม่ต้องเสียใจหรอก

 

จงภาคภูมิใจในความยากจน

 

พ่อไม่ใช่คนขี้โกงขี้กิน

 

คนเรามีค่าใช่เพียงทรัพย์สิน

 

เราเกิดบนดินควรทดแทนคุณ

 

ใฝ่คุณธรรม ทําแต่ความดี

 

มีอิ่มมีพอ ขออย่าสะสม

 

ช่วยเหลือผู้ทุกข์ตรม

 

สมหวังดังพ่อตั้งจิต

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***