อยากบอกว่ารักที่สุด

บอล วิทวัส26 ก.ย. 2006

เนื้อเพลง

อยากบอกว่ารักที่สุด - บอล วิทวัส (Ball Vittawat)

Written by:ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์/ชัชวาล ปุกหุต

เราอาจไม่เคย

 

บอกว่ารักกันบ่อย

 

จนอาจดูน้อย

 

เหมือนไม่ห่วงซักเท่าไร

 

และมีบ่อยครั้ง

 

ขัดใจกันเรื่องเดิม อยู่เรื่อยไป

 

ลืมใส่ใจในความรักที่มีต่อกัน

 

ก่อนมันจะสายไปก่อน

 

ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง

 

อาจไม่ฟังจับใจ

 

แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี

 

อยากบอกว่ารักที่สุด

 

ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อย

 

ลงทุกที

 

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้

 

เท่าที่เวลายังเหลือพอ

 

ขอโทษที่เคย ปล่อยให้เธอรู้สึก

 

เหงาอยู่ลึกลึก

 

เพราะด้วยความไม่ตั้งใจ

 

ซ้ำลืมขอบคุณ

 

สิ่งที่ทำให้กันอยู่เรื่อยไป

 

ทั้งที่ไม่มีคนไหน

 

รักฉันอย่างเธอ

 

ก่อนมันจะสายไปก่อน

 

ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง

 

อาจไม่ฟังจับใจ

 

แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี

 

อยากบอกว่ารักที่สุด

 

ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อย

 

ลงทุกที

 

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้

 

เท่าที่เวลายังเหลือพอ

 

ก่อนมันจะสายไปก่อน

 

ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง

 

อาจไม่ฟังจับใจ

 

แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี

 

อยากบอกว่ารักที่สุด

 

ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อย

 

ลงทุกที

 

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้

 

เท่าที่เวลายังเหลือพอ

 

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ รักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***