โลกในฝัน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์6 ก.ค. 2004

เนื้อเพลง

โลกในฝัน - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

Written by:ปรีชา ชนะภัย

อยาก

ให้โลกเป็นอย่างในฝัน

 

โลกใบนั้น มีแต่สันติสุข

 

ผู้คน

ไร้ทุกข์จากภัยสงคราม

มีแต่ความรัก

และเข้าใจในเพื่อนมนุษย์

 

โลก อย่างนี้มีแต่ในฝัน

 

เพราะโลกเรานั้น

ฆ่าฟันกันมาตลอด

 

จากยุค

โบราณจนถึงวันนี้

โลกเราใบนี้

สันติภาพไม่เคยยั่งยืน

 

คน ที่มีแต่ความเกลียดชัง

มากมายจนฝัง

ความเกลียดชัง

ลงไปในสายเลือด

 

สั่งสม

อุดมการณ์ผ่านคนรุ่นหลัง

ให้เกลียดให้ชัง

ดังที่คนรุ่นเก่าก่อไว้

 

คน ที่มีแต่ความเกลียดชัง

มากมายจนฝัง

ความเกลียดชัง

ลงไปในสายเลือด

 

สั่งสม

อุดมการณ์ผ่านคนรุ่นหลัง

ให้เกลียดให้ชัง

ดังที่คนรุ่นเก่าก่อไว้

 

โลก ใบนี้คงได้แค่ฝัน

เพราะผู้คนนั้น

ยังเหยียดหยันกันเรื่องชนชาติ

 

แค่เพียง

หน้าตาผิวพรรณต่างกัน

ลืมว่าเรานั้น

ทุกเผ่าพันธุ์เลือดเป็นสีแดง

ลืมว่าเรานั้น

ทุกเผ่าพันธุ์เลือดเป็นสีแดง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***