500 กม.

ช่างหำ12 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

500 กม. - ช่างหำ

Written by:ช่างหำ

 

ในตอนเช้าแห่งวันสับสน

 

ผู้คนมากมายหลายความ

 

เกิดเป็นคำถามข้างในใจฉัน

 

ว่าคนเหล่านั้นเขาต้องการอะไร

 

มันมีตึกสูงเสียดฟ้า

 

และบนถนนรถยนต์วุ่นวาย

 

มันมีเจ้านายตื่นสาย

 

และคนตื่นเช้า

ยังต้องเป็นฉันอยู่ทุกวัน

 

เหนื่อใจใช่ไหม

 

อยากจะออกไป

 

มองเห็นโลก

ในมุมสดใสที่สวยงาม

 

จากที่ตรงนี้เกิดเป็นคำถาม

 

ว่าสิ่งที่แท้เราต้องการอะไร

 

มันมีตึกสูงเสียดฟ้า

 

และบนถนนรถยนต์วุ่นวาย

 

มันมีเจ้านายดุร้าย

 

และคนโดนร้าย

มันต้องเป็นฉันทุกครั้งไป

 

จะออกไปค้นไปพบไป

หาขอบฟ้าที่สีเบาๆ

 

จากที่ตรงนี้ที่มันเหี่ยวเฉา

 

จนกลายเป็นวันคล่ำๆ

 

จะเปลี่ยนจากใบเงินทอง

 

ขอเป็นใบไม้มีฝนฉ่ำๆ

 

จะปลดปล่อยความทุข์ช่ำทิ้งไป

 

และเต้นรำกับเธอ

 

มันมีตึกสูงเสียดฟ้า

 

และบนถนนรถยนต์วุ่นวาย

 

มันมีเจ้านายดุร้าย

 

และคนโดนร้าย

มันต้องเป็นฉันทุกครั้งไป

 

จะออกไปค้นไปพบไป

หาขอบฟ้าที่สีเบาๆ

 

จากที่ตรงนี้ที่มันเหี่ยวเฉา

 

จนกลายเป็นวันคล่ำๆ

 

จะเปลี่ยนจากใบเงินทอง

ขอเป็นใบไม้มีฝนฉ่ำๆ

 

จะปลดปล่อยความทุข์ช่ำทิ้งไป

 

และเต้นรำกับเธอ

 

จะออกไปค้นไปพบไป

 

หาขอบฟ้าที่สีเบาๆ

 

จากที่ตรงนี้ที่มันเหี่ยวเฉา

 

จนกลายเป็นวันคล่ำๆ

 

จะเปลี่ยนจากใบเงินทอง

ขอเป็นใบไม้มีฝนฉ่ำๆ

 

จะปลดปล่อยความทุข์ช่ำทิ้งไป

 

และเต้นรำกับเธอ

 

จะออกไปค้นไปพบไป

 

หาขอบฟ้าที่สีเบาๆ

 

จากที่ตรงนี้ที่มันเหี่ยวเฉา

 

จนกลายเป็นวันคล่ำๆ

 

จะเปลี่ยนจากใบเงินทอง

ขอเป็นใบไม้มีฝนฉ่ำๆ

 

จะปลดปล่อยความทุข์ช่ำทิ้งไป

 

และเต้นรำกับเธอ

 

จะออกไปค้นไปพบไป

หาขอบฟ้าที่สีเบาๆ

 

จากที่ตรงนี้ที่มันเหี่ยวเฉา

 

จนกลายเป็นวันคล่ำๆ

 

จะเปลี่ยนจากใบเงินทอง

ขอเป็นใบไม้มีฝนฉ่ำๆ

 

จะปลดปล่อยความทุข์ช่ำทิ้งไป

 

และเต้นรำกับเธอ

 

จะออกไปค้นไปพบไป

หาขอบฟ้าที่สีเบาๆ

 

จากที่ตรงนี้ที่มันเหี่ยวเฉา

 

จนกลายเป็นวันคล่ำๆ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***