แค่นั้น

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์18 ส.ค. 2006

เนื้อเพลง

Kae Nun - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Written by:Pongsit Kum/Pongsit Kumpee

 

บางคราว ก็อยากจะฝัน

 

บางที ก็อยากจะรู้

 

ใครมี ความหมายในใจ

 

ของเธอ

 

ใจหนอช่างโหดร้าย

 

มองฉัน อย่างเมินเฉย

 

ใครหนอใครเล่าเอย จะอดทน

 

ก็เป็นได้ แค่คน คนหนึ่ง

 

ที่รักเธอ อย่างเปิดเผย

 

ไม่เคย ได้รับกลับคืน

 

ก็เธอนั้น แค่คน คนหนึ่ง

 

จะรัก ไม่รัก ช่างเธอ

 

ให้ฉัน งมงาย ต่อไป

 

แค่ได้รัก ได้คิด ได้ชอบ

 

สุขแบบ ทุกข์ทุกข์ อย่างนี้ ก็พอ

 

นี่ตัวเรา คงคล้าย

 

ดังหมาเห่าเรือบิน

 

จนสิ้นใจ ยัง ไม่ได้ยล

 

ไม่กวนใจ ให้หมอง

 

ไม่รัก ไม่ว่าอะไร

 

คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ

 

ใจหนอหนอ

 

ฉันเป็นสุขเหลือเกิน

 

สำลักความสุขจนล้น

 

ต้องด้นดั้นผ่านทุกข์นั้น

 

ข้างในใครรู้ มันช้ำ เพียงใด

 

เมื่อลมพัด ผ่านผิว บางบาง

 

ฉันวอนว่า ลมเอ๋ย

 

ช่วยพัดผ่าน มาทางนี้

 

สูดดอมดม กลิ่นหอม จางจาง

 

ที่เหลือไว้ก่อน จะเลือน หายไป

 

นี่ตัวเรา คงคล้าย

 

ดังหมาเห่าเรือบิน

 

จนสิ้นใจ ยัง ไม่ได้ยล

 

ไม่กวนใจให้หมอง

 

ไม่รัก ไม่ว่า อะไร คิดได้

ฝ่ายเดียวก็พอ

 

ใจหนอ หนอ

 

ฉันเป็นสุข เหลือ เกิน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***