ราชาเงินผ่อน

คาราบาว (Carabao)3 ม.ค. 1994

เนื้อเพลง

Racha Ngen Pon - คาราบาว (Carabao)

Written by:Carabao

เจียมเพราะจน

 

เป็นคนอย่างข้า

 

เกิดเป็นราชา

 

เงินผ่อนเมืองไทย

 

ทํางานทําเงิน

 

ทําเกินเงินเดือน

 

เศรษฐกิจคลาดเคลื่อน

 

เงินเดือนไม่พอใช้

 

ให้เราทํางาน

 

ทําแลกเงินตรา

 

แต่ต่อตีราคา

 

ตํ่ากว่าความเป็นไป

 

การค้าการขาย

 

ก็คิดให้มีเงินผ่อน

 

ดาวน์ไม่เดือดร้อน

 

ผ่อนตามสบาย

 

ข้าวของเครื่องใช้

 

ก็ซื้อได้ด้วยดาวน์

 

ผ่อนกันยาวๆ

 

ดอกเบี้ยบานตะไท

 

ดอกทวีคูณ

 

ก็หมุนเดือนชนเดือน

เขาคอยมาเตือน

 

ว่าผ่อนช้าเกินไป

 

ก็อยากจะใช้

 

แต่สิ่งของจําเป็น เอย

 

ก็อยากจะใช้

แต่สิ่งของจําเป็น

 

ทีวี ตู้เย็น จําเป็นต้องใช้

 

ความสุขเล็กน้อย

นี่ว่าจะถอยวีดีโอ

 

มาฉายดูหนังโป๊

 

ที่กลาดเกลื่อนเมืองไทย

 

ให้ลืมทุกข์โศก

 

ลืมโลกวกวน

 

ลืมหน้าคนบางคน

 

ที่ชอบเอาเปรียบอยู่รํ่าไป

 

ดวงใจจน ทนความลําบาก

 

มาร้องความทุกข์ยาก

 

ได้โปรดจงเห็นใจ

 

อย่าให้สินค้าแพง

 

อย่าให้แรงงานถูก

 

อย่าให้ใครมาผูก

 

ตลาดค้าของไทย

 

อย่าให้ใครมาแย่ง

 

ขนแรงไปต่างเมือง

 

ไปทําความรุ่งเรือง

 

มันน่าอาย น่าอาย

 

ประเทศประไทย

 

ไม่ใช่ตะวันออกกลาง

 

เห็นเพื่อนไทยเดินทาง

 

แล้วใจหาย ใจหาย

 

ถึงฉันจะกลาย

เป็นราชาดาวน์ดอก

 

ฉันก็ไม่เสียใจหรอก

เพราะอุดหนุนคนไทย

 

แต่ขอให้คิดคํานึง

 

ถึงหัวอกคนจน

 

อย่าปล่อยให้เขาสับสน

 

จนหมดหนทางไป

 

อย่าปล่อยให้เขาวกวน

 

ไปชนคุกตะราง

เพราะเมื่อสิ้นหนทาง

จะเดินหนทางใด

 

อันเมืองไทยใหญ่อุดม เอย

 

ดินดีสม เป็นนาสวน

 

เพื่อนเอ๋ย เราชักชวน

 

ต้องช่วยกัน มุ่งหมั่นทํา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***