โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

สามโทน10 ต.ค. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ศิลปิน: สามโทน

 

ไปไหนไปด้วยล่ะขอช่วยสองบาท

ขึ้นเขาลงห้วย ช่วยเลยเต็มที่

ไปไหนไปด้วยล่ะขอช่วยสองบาท

ถ้าร่ำถ้ารวย ช่วยเลยสามบาท

หน้าที่เรา ทำให้เขาสนุก

ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้หายห่างไป

ขบวนการ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ล่ะพอถึงเวลา เราก็มา โป๊ง ชึ่ง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึง

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป๊ง ชึ่ง

มีงานที่ไหนที่นั่น

มนุษย์สัมพันธ์ดีแต่ว่ายากจน

เต็มใจล่ะไม่เคยคิดบ่น

ต้องอดต้องทน อยู่จนเลิกงาน

แต่งงาน หรือขึ้นบ้านใหม่

เอาหัวใจใส่ ใส่ซองช่วยงาน

 

ไปไหนไปด้วยล่ะขอช่วยสองบาท

ขึ้นเขาลงห้วย ช่วยเลยเต็มที่

ไปไหนไปด้วยล่ะขอช่วยสองบาท

ถ้าร่ำถ้ารวย ช่วยเลยสามบาท

หน้าที่เรา ทำให้เขาสนุก

ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้หายห่างไป

ขบวนการ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ล่ะพอถึงเวลา เราก็มา โป๊ง ชึ่ง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึง

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป๊ง ชึ่ง

เดินทาง ขึ้นรถลงเรือ

แค่เหลือที่นั่ง ด้านหลังให้เรา

ข้าวปลา อย่ามาเสียเปล่า

ได้เหล้าสักลัง กินตั้งสี่ห้าคน

มีเพียง แค่เสียงตีกลอง

เป็นเสียงเพลงก้อง ตอบแทนทุกคน

ไปไหนไปด้วยล่ะขอช่วยสองบาท

ขึ้นเขาลงห้วย ช่วยเลยเต็มที่

ไปไหนไปด้วยล่ะขอช่วยสองบาท

ถ้าร่ำถ้ารวย ช่วยเลยสามบาท

หน้าที่เรา ทำให้เขาสนุก

ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้หายห่างไป

ขบวนการ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ล่ะพอถึงเวลา เราก็มา โป๊ง ชึ่ง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป๊ง ชึ่ง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึง

ชึ่ง ชึ่ง โป๊ง โป๊ง ชึง

ปะโล้ง ปะโล้ง ปะโล้ง โป๊ง ชึ่ง

ต้อยแล่ด ต้อยแล่ด ต้อยแล่ด ต้อยแล่ด

ต้อยแล่ด ต้อยแล่ด ต้อยแล่ด

มีงานที่ไหนที่นั่น

มนุษย์สัมพันธ์ดีแต่ว่ายากจน

เต็มใจล่ะไม่เคยคิดบ่น

ต้องอดต้องทน อยู่จนเลิกงาน

แต่งงาน หรือขึ้นบ้านใหม่

เอาหัวใจใส่ ใส่ซองช่วยงาน

ไปไหนไปด้วยล่ะขอช่วยสองบาท

ขึ้นเขาลงห้วย ช่วยเลยเต็มที่

ไปไหนไปด้วยล่ะขอช่วยสองบาท

ถ้าร่ำถ้ารวย ช่วยเลยสามบาท

หน้าที่เรา ทำให้เขาสนุก

ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้หายห่างไป

ขบวนการ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

ล่ะพอถึงเวลา เราก็มา โป๊ง ชึ่ง

ขบวนการ โป๊ง โป๊ง ชึ่ง

พอถึงเวลา เราก็มา โป๊ง ชิ่ง...

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***