คำที่ถูกลืม

Lipta28 ก.ค. 2008

เนื้อเพลง

คำที่ถูกลืม - Lipta

Written by:LOVEiS Co.Ltd

 

เมื่อเธอ ไม่อบอุ่นเหมือนเคย

 

ดูเหมือนเธอจะละเลย

ที่จะคุยกันทุกคืน

 

หรือว่าความรักของเรา

 

เธอนั้นวางไว้ที่อื่น

 

เกิดอะไรขึ้นในตอนนี้

 

เธอช่วยบอกฉันที

 

เพราะฉันนั้นยังจะไม่ยอมแพ้

 

และความรักของเรายังไม่จบลง

 

ไม่ว่าจะเกิดอะไร

ฉันนั้นจะซื่อตรง

 

มีแต่เธอ

 

จะอธิบายให้ฉันได้เข้าใจ

 

คำว่ารักที่เธอ

เคยบอกฉันในวันนั้น

เธอลืมไปแล้วหรือไง

 

หรือเธอเอาคำนั้นไปให้ใคร

หากคำว่ารักในวันนี้

แม้ยังคงมีให้ฉัน

 

ฉันจะรออยู่อย่างนี้

รอคำที่ถูกลืม

 

เพราะฉันนั้นยังจะไม่ยอมแพ้

 

และความรักของเรายังไม่จบลง

 

ไม่ว่าจะเกิดอะไร

ฉันนั้นจะซื่อตรง

 

มีแต่เธอ

จะอธิบายให้ฉันได้เข้าใจ

 

คำว่ารักที่เธอ

เคยบอกฉันในวันนั้น

 

เธอลืมไปแล้วหรือไง

 

หรือเธอเอาคำนั้นไปให้ใคร

หากคำว่ารักในวันนี้

แม้ยังคงมีให้ฉัน

 

เธอช่วยมองตาฉันอีกครั้งแล้วตอบ

ให้ฉันได้เข้าใจ

 

ว่าอะไรที่เธอนั้นคิดอยู่

 

ฉันจะได้รู้ว่าสิ่งใด

คือปัญหาที่ค้างอยู่ในหัวใจ

 

ก่อนที่รักเรานั้น

 

จะไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้ว

 

คำว่ารักที่เธอ

เคยบอกฉันในวันนั้น

 

ฉันอยากจะได้ยิน

 

อีกสักครั้งจะได้ไหม

 

คำว่ารักที่เธอ

เคยบอกฉันในวันนั้น

ฉันอยากจะได้ยินอีกสักครั้ง

 

คำว่ารักที่เธอ

เคยบอกฉันในวันนั้น

 

เธอลืมไปแล้วหรือไง

 

หรือเธอเอาคำนั้นไปให้ใคร

หากคำว่ารักในวันนี้

 

แม้ยังคงมีให้ฉัน

 

ฉันนั้นรักเธอ ฉันก็รักเธอ

 

ฉันนั้นรักเธอ ฉันก็รักเธอ

 

ฉันนั้นรักเธอ ฉันก็รักเธอ

 

สุดท้ายก็รักเธอ

 

จะไม่เปลี่ยนไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***