รักประกาศิต (เพลงประกอบละคร รักประกาศิต)

Lula8 พ.ย. 2012

เนื้อเพลง

รักประกาศิต (เพลงประกอบละคร รักประกาศิต) - ลุลา (Lula)

Written by:วิรัช อยู่ถาวร/วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

 

ครั้งเราไม่เข้าใจกัน

 

ขาดความผูกพันฉันเธอ

 

ฉันเป็นเช่นไรนะเออ

 

สิ่งใดที่เธอข้องใจ

 

บอกให้รู้สักหน่อย

 

สักเล็กน้อยเป็นไร

 

ต้องหมองใจ

 

เพราะใครเขาแกล้ง

 

โปรดจงเผยความใน

 

หัวใจเคลือบแคลง

 

ระแวงฉันด้วย เหตุใด

 

ครั้นเรามาเข้าใจกัน

 

เกิดความผูกพันฉันเธอ

 

ฉันเองจริงใจนะเออ

 

ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ

 

สิ่งบาดหมางอารมณ์

 

ที่ทับถมทรวงใน

 

ถูกทิ้งไปสิ้นคลาย

หมองเศร้า

 

สิ่งที่เหลือภายใน

 

หัวใจแห่งเรา

 

คือความรักเนาแนบครอง

 

คล้องใจ

 

ครั้นเรามาเข้าใจกัน

 

เกิดความผูกพันฉันเธอ

 

ฉันเองจริงใจนะเออ

 

ด้วยเธอก็คงซึ้งใจ

 

สิ่งบาดหมางอารมณ์

 

ที่ทับถมทรวงใน

 

ถูกทิ้งไปสิ้นคลาย

 

หมองเศร้า

 

สิ่งที่เหลือภายใน

 

หัวใจแห่งเรา

 

คือความรักเนาแนบครอง

 

คล้องใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***