ใจมันหาย

Silly Fools15 ก.ค. 1999

เนื้อเพลง

ใจมันหาย - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

Written by:ณัฐพล พุทธภาวนา

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

ทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

ทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

 

ทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

ทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 

โปรดอย่าทำร้าย

โลกที่สวยงาม

 

ที่ผู้สร้างฉัน

 

โปรดหยุดทำลายมันเสียที

 

โปรดอย่าทำร้าย

โลกที่สวยงาม

 

ที่ผู้สร้างฉัน

 

โปรดหยุดทำอย่างนั้นเสียที

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

ทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

 

เธอนะเธอช่างใจร้าย

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

ทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

ทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

เธอนะเธอช่างใจร้าย

 

ใจมันหาย

อีกไม่นานคงสลาย

ไม่มีอากาศหายใจ

ทนไม่ไหวขึ้นทุกที

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***