สาละวันสงสารใจ

อรวี สัจจานนท์17 ก.พ. 2006

เนื้อเพลง

สาละวันสงสารใจ - อรวี สัจจานนท์ (Orrawee Sajjanon)

Written by:พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

หัวใจแอบฮัก

 

ฮัก บ่ กล้าปาก

ยากใจแท้ล่ะหน่อ

 

แฟนเพิ่นหลาย

เพราะเป็นชายรูปหล่อ

 

ยามเห็นเราคุยจ้อ

พอลาก็ลืมไล

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

หางตาซอนแลน

 

หลงเทคะแนน

 

ให้เพิ่น บ่ ยั้งใจ

เจ็บก็รอท้อก็ทนเรื่อยไป

 

ยามเพิ่นควงแฟนใหม่

เดินกลายให้ทรมาน

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

สงสารหัวใจ

 

ฮักอ้าย บ่ เคยว่างเว้น

 

แต่อ้าย บ่ เคยมองเห็น

 

หัวใจภักดียาวนาน

 

เห็นใหม่มักหน้า

 

ควงเย้ยสายตาทุกวัน

 

อยากสิถอดใจถอย

 

แต่เหมือนดั่งฟ้าลงทัณฑ์

 

ใจฮักคอยบงการ

 

ให้ยอมรับความเศร้า

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

หัวใจแอบฮัก

 

เพิ่น บ่ ฮู้จักกะ

 

เลยยังซึมเซา

 

ทนเจ็บดวงใจ

ถือว่าใช้กรรมเก่า

 

ฮักนี้เต็มใจเศร้า

 

กอดแต่เงากะพอใจ

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

หัวใจแอบฮัก

 

ฮัก บ่ รู้จัก

กันเลยยังซื่อสัตย์

 

ยังเจ็บดวงใจถือว่าใช้กรรมเก่า

 

ฮักนี้แทนใจเศร้า

 

ขอแต่เงาก็พอใจ

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

เอยสาละวันเอย

 

เอยสาละวัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***