เหยียบดาว

Power Pat12 พ.ย. 2002

เนื้อเพลง

เหยียบดาว - Power Pat

Written by:จิตรกร สุวรรณหงษ์/อริยะ นาคเกิด / วรฉัตร วรราช

จุดไฟที่ใจเพื่อให้พร้อมเดินทาง

มุ่งไปโดยไม่หวั่น

 

ให้หลุดพันธนาการ

ให้พ้นมันไปจากตรงนี้

 

บุกและทะยาน

สู่จุดหมายปลายทาง

 

ด้วยใจที่แข็งแกร่ง

 

จะฝ่าไปด้วยแรง

ที่มันหลอมรวมมาจากความฝัน

 

ห่างเป็นหมื่นไมล์

หมื่นปีแสงดวงดาว

 

สุดจักรวาลที่มันกว้างใหญ่

 

เจอะไฟที่แรง

สักกี่ล้านฟาเรนไฮต์

 

ไม่มีถอย

 

เท้าฉันเหยียบดิน

 

ฝันฉันเหยียบดาว

 

แม้มันจะไกล

 

ฉันก็จะไป ไปให้สุดใจ

 

ฝ่าไปให้เจอเพื่อให้

ฝันในใจได้กลาย

 

เป็นเรื่องจริง

 

จะออกไปเผชิญ

เพื่อให้ถึงความจริง

 

แห่งความฝัน

 

ห่างเป็นหมื่นไมล์

หมื่นปีแสงดวงดาว

สุดจักรวาลที่มันกว้างใหญ่

 

เจอะไฟที่แรง

สักกี่ล้านฟาเรนไฮต์

ไม่มีถอย

 

เท้าฉันเหยียบดิน

 

ฝันฉันเหยียบดาว

 

แม้มันจะไกล

 

ฉันก็จะไป ไปให้สุดใจ

 

เท้าฉันเหยียบดิน

 

ฝันฉันเหยียบดาว

 

แม้มันจะไกล

 

ฉันก็จะไป ไปให้สุดใจ

 

ห่างเป็นหมื่นไมล์

หมื่นปีแสงดวงดาว

 

สุดจักรวาลที่มันกว้างใหญ่

 

ห่างไปกี่ไมค์

สักกี่ล้านฟาเรนไฮต์

ไม่มีถอย

 

เท้าฉันเหยียบดิน

 

ฝันฉันเหยียบดาว

 

แม้มันจะไกล

 

ฉันก็จะไป ไปให้สุดใจ

 

เท้าฉันเหยียบดิน

 

ฝันฉันเหยียบดาว

 

แม้มันจะไกล

 

ฉันก็จะไป ไปให้สุดใจ

 

เท้าฉันเหยียบดิน

 

ฝันฉันเหยียบดาว

 

แม้มันจะไกล

 

ฉันก็จะไป ไปให้สุดใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***