เสียใจได้ยินไหม

Clash6 ก.ย. 2011

เนื้อเพลง

เพลง: เสียใจได้ยินไหม

ศิลปิน: Clash

 

เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้น

เป็นดังชีวิต

ก็เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้น

เป็นดวงใจ

เพราะว่ารักจึงเปี่ยมจึงล้น

ไปด้วยความหมาย

ทุ่มเททั้งใจทุ่มเททั้งกาย

และหวังให้เป็นดังความฝัน

 

ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัน

ไปได้เพียงนี้

ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัล

ไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้ง

ไปจากใจฉัน

ได้แต่เสียใจได้แต่เสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

 

หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญไปเมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง

ฉันกับเธอนับจากวันนี้

เป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียใจแต่มันเสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

 

รักเธอมากเกินรักเธอมากไป

รักเหลือเกินรักจนไม่มีให้ใคร

หวังจนมากเกินหวังจนมากไป

สูญเสียเธอเหมือนจะขาดใจ

 

 

หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย

ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญไปเมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง

ฉันกับเธอนับจากวันนี้

เป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียใจแต่มันเสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

 

รักเธอมากเกินรักเธอมากไป

รักเหลือเกินรักจนไม่มีให้ใคร

หวังจนมากเกินหวังจนมากไป

สูญเสียเธอเหมือนจะขาดใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***