อยากมีเรื่อง (เธอ)

D2B18 ธ.ค. 2001
JOOX

ไม่มีข้อมูลเนื้อร้อง