เคย (2019 Remaster)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์5 เม.ย. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: เคย (Remastered)

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

เคยไปได้ดีอยู่ๆมีปัญหา

ทำปัญญาถดถอยไปพักหนึ่ง

อึ้งแล้วอึ้งอีกซึมแล้วซึมอีก

ไม่รู้จะหลีกหนีหน้าไปหลืบไหน

 

เกิดเป็นเทวดามองเห็นฟ้ารำไร

อยู่มาอยู่ไปหล่นดังตุ๊บจุกเลย

 

เคยได้เงินเดือนเรือนหมื่น

หน้าเฉยผ่านเลยแค่ปีตอนนี้สามพันหก

บ้านรถที่ผ่อนเคยผ่อนสบาย

ถึงตาร้ายสินทรัพย์ที่มีโดนยึดหมด

 

โอ้นรกที่มีที่เห็นใครสร้างทำ

ใครก่อนเวรก่อนกรรมให้ฉันตามรับใช้

 

เคยอยู่ดีเคยกินดีเคยงานดี

เงินเดือนดีโบนัสดีตอนนี้เหลืออะไร

เคยจับจ่ายสบายเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไร

คิดกลับไปคิดกลับมา

 

เคยได้เงินเดือนเรือนหมื่น

หน้าเฉยผ่านเลยแค่ปีตอนนี้สามพันหก

บ้านรถที่ผ่อนเคยผ่อนสบาย

ถึงตาร้ายสินทรัพย์ที่มีโดนยึดหมด

 

โอ้นรกที่มีที่เห็นใครสร้างทำ

ใครก่อนเวรก่อนกรรมให้ฉันตามรับใช้

 

เคยอยู่ดีเคยกินดีเคยงานดี

เงินเดือนดีโบนัสดีตอนนี้เหลืออะไร

เคยจับจ่ายสบายเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไร

คิดกลับไปคิดกลับมา

 

เคยอยู่ดีเคยกินดีเคยงานดี

เงินเดือนดีโบนัสดีตอนนี้เหลืออะไร

เคยจับจ่ายสบายเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไร

คิดกลับไปคิดกลับมา

 

เคยอยู่ดีเคยกินดีเคยงานดี

เงินเดือนดีโบนัสดีตอนนี้เหลืออะไร

เคยจับจ่ายสบายเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไร

คิดกลับไปคิดกลับมา

 

เคยอยู่ดีเคยกินดีเคยงานดี

เงินเดือนดีโบนัสดีตอนนี้เหลืออะไร

เคยจับจ่ายสบายเดี๋ยวนี้จะซื้ออะไร

คิดกลับไปคิดกลับมา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***