ฝากฟ้า

ละอองฟอง1 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

ฝากฟ้า - ละอองฟอง (La-Ong-Fong)

Written by:ละอองฟอง

 

คืนที่ฟ้ามีแสงพราวของดาว

 

เธอจดจำคืนนั้นของเราได้ไหม

 

ค่ำคืนนี้กับคนคนนี้ของเธอ

 

ยังเก็บเธอเอาไว้ที่กลางหัวใจ

 

จะกี่คืนกับดาวกี่ล้านดวง

 

และชีวิตเธอ

ต้องพบใครมากมาย

 

รู้เอาไว้ว่ามีอีกคนเฝ้ารอ

อยู่ตรงนี้

 

ฝากฟ้าช่วยบอก

ฉันยังห่วงใย

 

อยู่เสมอ

 

อยากขอแค่เธอไม่ลืมคนนี้

 

ได้ไหมนะ

 

ฝากฟ้าช่วยบอก

ฉันยังเฝ้าคอย

 

อยู่เสมอ

 

อยากขอแค่เธอไม่ลืมคืนนั้น

 

จะกี่คืนกับดาวกี่ล้านดวง

 

และชีวิตเธอ

ต้องพบใครมากมาย

 

รู้เอาไว้

ว่ามีอีกคนเฝ้ารอ

อยู่ตรงนี้

 

ฝากฟ้าช่วยบอก

ฉันยังห่วงใย

 

อยู่เสมอ

 

อยากขอแค่เธอไม่ลืมคนนี้

 

ได้ไหมนะ

 

ฝากฟ้าช่วยบอก

ฉันยังเฝ้าคอย

 

อยู่เสมอ

 

อยากขอแค่เธอ

 

ไม่ลืมคนนี้

 

ฝากฟ้าช่วยบอก

ฉันยังห่วงใย

 

อยู่เสมอ

 

อยากขอแค่เธอไม่ลืมคนนี้

 

ได้ไหมนะ

 

ฝากฟ้าช่วยบอก

 

ฉันยังเฝ้าคอย

 

อยู่เสมอ

 

อยากขอแค่เธอ

ไม่ลืมคืนนั้น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***