พออยู่พอกิน (2019 Remaster)

คาราบาว28 มี.ค. 2019

เนื้อเพลง

Por Yu Por Gin (Remastered) - คาราบาว (Carabao)

ทำนาเพียงห้าไร่

 

ได้ข้าวกิน ตลอดปี

 

พืชไร่ไม้ผลดี

 

แฟงแตงกวา ห้าไร่พอ

 

บ่อน้ำสามไร่นั้น

 

เลี้ยงพืชพันธุ์ ปลาในบ่อ

 

สองไร่ เป็นเรือนหอ

 

พ่อให้มา ทฤษฎีใหม่

 

ตราบใด ที่ยังมีดิน

 

เรายังมีกิน มีอยู่ตลอดไป

 

บรรพบุรุษ คนไทย

 

เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน

 

ตราบใด ที่ยังมีแรง

 

จะแปลงไร่นา เป็นผลิตผล

 

พอเพียง ให้เลี้ยงตัวตน

 

เป็นพลเมือง พออยู่พอกิน

 

พ่อแม่ยกให้มา

 

ที่ปู่ย่า เคยทำกิน

 

นาไร่คือทรัพย์สิน

 

จิตวิญญาณ บรรพชน

 

ลูกหลานเร่ไปขาย

 

น่าละอาย ซื้อของโจร

 

หวนกลับ มาเลี้ยงดูตน

 

เป็นกรรมกร จะกินอะไร

 

ตราบใด ที่ยังมีดิน

 

เรายังมีกิน มีอยู่ตลอดไป

 

บรรพบุรุษ คนไทย

 

เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน

 

ตราบใด ที่ยังมีแรง

 

จะแปลงไร่นา เป็นผลิตผล

 

พอเพียง ให้เลี้ยงตัวตน

 

เป็นพลเมือง พออยู่พอกิน

 

สหกรณ์

 

เป็นการรวมหมู่

กู้เศรษฐกิจ พึ่งพาตนเอง

 

สหกรณ์ รวมกันเป็นเมือง

เมืองสหกรณ์

 

เกษตรเพียงพอ

 

สอดประสาน

 

เข้าในส่วนกลาง

สร้างความเป็นธรรม

ผู้ผลิตบริโภค

 

หากมีเหลือค่อยไปจำหน่าย

 

ส่งออกไปขาย

 

สร้างความมั่นคง

 

ตราบใด ที่ยังมีดิน

 

เรายังมีกิน มีอยู่ตลอดไป

 

บรรพบุรุษ คนไทย

เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน

 

ตราบใด ที่ยังมีแรง

 

จะแปลงไร่นา เป็นผลิตผล

 

พอเพียง ให้เลี้ยงตัวตน

 

เป็นพลเมือง พออยู่พอกิน

 

ตราบใด ที่ยังมีดิน

เรายังมีกิน มีอยู่ตลอดไป

 

บรรพบุรุษ คนไทย

 

เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้าสู้ดิน

 

ตราบใด ที่ยังมีแรง

 

จงแปลงไร่นา เป็นผลิตผล

 

หล่อเลี้ยง คนไทยทุกคน

 

ให้พลเมือง พออยู่พอกิน

 

พลเมือง พออยู่พอกิน

 

พลเมือง พออยู่พอกิน

 

ไชโย

 

พลเมือง พออยู่พอกิน

 

เป็นพลเมือง พออยู่พอกิน

 

พลเมือง พออยู่พอกิน

เป็นพลเมือง พออยู่พอกิน

 

พลเมือง พออยู่พอกิน

 

เป็นพลเมือง พออยู่พอกิน

 

พลเมือง พออยู่พอกิน

 

เป็นพลเมือง พออยู่พอกิน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***