OrLog In

สัญญาเมื่อสายัณห์

ไท ธนาวุฒิ25 มี.ค. 1999

Lyrics

เพลง : สัญญาเมื่อสายัณห์

ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ

จาก ปากช่องมา

เจ้าลืมสัญญา

สอง เราเมื่อสา ยัณห์

ก่อนเคยรัก

ใจภักดิ์ไม่เปลี่ยนผัน

ทำไร่ใกล้กัน จนตะวันตกดิน

กลับบ้านเดินเคียง

สำเนียงได้ ยิน

ไม่เล่นลิ้น รักสิ้น ดินฟ้า

จาก น้องสามปี

อยู่วงดนตรี

หา เงินมาหมั้นขวัญตา

วิหคกลับคอน

ดังพี่ย้อน กลับนา

โอ้น้องแก้ว ตา สัญญาเขาคอย

เจ้าอยู่แห่งไหน

หัวใจเลื่อนลอย

พี่บุญน้อย หลงคอย ทั้ง.คืน

เจ้า ลืมรอยรัก

ที่พี่ สลัก

ฝังรักให้ทรามชื่น

เจ้าแปรไป หัวใจเหมือนถูกปืน

แทบล้มทั้งยืน สะอื้นอกตรม

จากไร่ไปหา เงินตราชวดชม

วิมานพี่ล่ม

ลืมสัญญาเมื่อสา.ยัณห์

เจ้า ลืมรอยรัก

ที่พี่ สลัก

ฝังรักให้ทรามชื่น

เจ้าแปรไป หัวใจเหมือนถูกปืน

แทบล้มทั้งยืน สะอื้นอกตรม

จากไร่ไปหา เงินตราชวดชม

วิมานพี่ล่ม

ลืมสัญญาเมื่อสา.ยัณห์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***