ฉันผิดเอง

นันทิดา แก้วบัวสาย31 ต.ค. 1986

เนื้อเพลง

ฉันผิดเอง - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:จาตุรนต์ เอมซ์บุตร/วิชัย อึ้งอัมพร

ฉันผิดและพลั้งไป อภัยให้ฉันเถิด

 

เปิดประตูหัวใจ ออกไปอีกหน

 

ความผิดแต่เพียงครั้งหนึ่ง ซึ้งและจดจำ

 

เพียงแค่อารมณ์ชักนำ ให้ฉันทำ ผิดพลั้งไป

 

ความผิดและความพลั้งพลาด ฉัน จำใส่ใจ

 

เคยเด็กจึงเป็นผู้ใหญ่ ผิดพลั้งไป จึงได้รู้ดี

 

ขอโปรดจงเห็นใจ กลับคืนเหมือนเก่า

 

เหมือนดั่งที่สองเรา ได้เคยเป็นไป

 

ขอโปรดจงพูดคำ อภัย และหวนคืนมา

 

ความผิดแต่เพียงครั้งหนึ่ง ซึ้งและจดจำ

 

เพียงแค่อารมณ์ชักนำ ให้ฉันทำ ผิดพลั้งไป

 

ความผิดและความพลั้งพลาด ฉัน จำใส่ใจ

 

เคยเด็กจึงเป็นผู้ใหญ่ ผิดพลั้งไป จึงได้รู้ดี

 

ขอโปรดจงเห็นใจ กลับคืนเหมือนเก่า

 

เหมือนดั่งที่สองเรา ได้เคยเป็นไป

 

ขอโปรดจงพูดคำ อภัย และหวนคืนมา

 

คืนกลับมาเป็นเช่นเก่า รักและเข้าใจ

 

คืนกลับมามีฉันใหม่ ใจฉันยังเฝ้าคอย

 

คืนกลับมาเป็นเช่นเก่า รักและเข้าใจ

 

คืนกลับมามีฉันใหม่ ใจฉันยังเฝ้าคอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***