แม่แตงร่มใบ

ชัยชนะ บุญนะโชติ30 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

แม่แตงร่มใบ - ชัยชนะ บุญนะโชติ

Written by:ชัยชนะ บุญนะโชติ

สวยจริงนะ น้องสาว

 

ผิวขาวเหมือนกับผลแตง

ร่มใบ

 

ทำบุญมาแต่ปางใด

 

จึงสวยวิไลบาดหัวใจหนุ่มนักหนา

 

บ้านอยู่ทางทิศไหน

 

สงสัยแม่จะเป็นเทพธิดา

 

จำแลงแปลงร่างลงมา

 

ล่อหลอกวิญญา

ให้ข้าเป็นบ้าคลั่งตาย

 

ถึงข้าเป็นหนุ่มบ้านนา

 

หนังสือหนังหาอ่านออกสบาย

 

ข้าเคยอ่านหนังสือนิยาย

 

เขาว่าชายตายด้วยความสวย

เพลิดพริ้ง

 

หนุ่มสุพรรณฝันหวาน

 

สงสารข้าบ้างนะ

แม่ยอดหญิง

 

ดวงใจฝันใฝ่รักจริง

 

ข้าหวังแอบอิงยอดหญิง

แม่แตงร่มใบ

 

สวยจริงนะ น้องสาว

 

ผิวขาวเหมือนกับผลแตง

ร่มใบ

 

ทำบุญมาแต่ปางใด

 

จึงสวยวิไลบาดหัวใจหนุ่มนักหนา

 

บ้านอยู่ทางทิศไหน

 

สงสัยแม่จะเป็นเทพธิดา

 

จำแลงแปลงร่างลงมา

 

ล่อหลอกวิญญา

ให้ข้าเป็นบ้าคลั่งตาย

 

ถึงข้าเป็นหนุ่มบ้านนา

 

หนังสือหนังหาอ่านออกสบาย

 

ข้าเคยอ่านหนังสือนิยาย

 

เขาว่าชายตายด้วยความสวย

เพลิดพริ้ง

 

หนุ่มสุพรรณฝันหวาน

 

สงสารข้าบ้างนะ

แม่ยอดหญิง

 

ดวงใจฝันใฝ่รักจริง

 

ข้าหวังแอบอิงยอดหญิง

แม่แตงร่มใบ

 

ถึงข้าเป็นหนุ่มบ้านนา

 

หนังสือหนังหาอ่านออกสบาย

 

ข้าเคยอ่านหนังสือนิยาย

 

เขาว่าชายตายด้วยความสวย

เพลิดพริ้ง

 

หนุ่มสุพรรณฝันหวาน

 

สงสารข้าบ้างนะ

แม่ยอดหญิง

 

ดวงใจฝันใฝ่รักจริง

 

ข้าหวังแอบอิงยอดหญิง

แม่แตงร่มใบ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***