เนื้อเพลง

ให้เธอ - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:วสันต์ โชติกุล/เรวัต พุทธินันทน์/วิชัย อึ้งอัมพร

ฟ้าและท้องทะเล

กับลมนั้นมีอยู่

 

แต่ใครจะรู้

 

จะรู้ว่ามีอะไรในใจฉัน

 

ก็คงจะมีอะไรไว้ให้กัน

 

ก็คงจะมีตะวันที่สดใส

 

ก็คงมีเดือนและดาวดวงนั้น

 

ที่เธอฝันใฝ่

 

ฟ้าและท้องทะเล

กับลมนั้นรู้อยู่

 

และเธอก็รู้

 

ก็รู้ว่ามีแต่เธอในใจฉัน

 

จะเก็บเอาความห่วงใย

ไว้ให้กัน

 

เก็บเอาคืนและวันที่ดีไว้

 

เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้น

 

ที่เธอฝันใฝ่

 

มาให้เธอ

 

จะรักเพียงเธอ

 

และพร้อมจะทำให้เธอสดใส

 

ฉันมั่นใจ

 

เรามีอะไร

อะไร ที่เข้ากัน

 

ก็คงจะมีแต่เธอ ที่รู้ใจกัน

 

ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น

 

ก็เธอคือดวงตะวัน

ที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจ

 

แม้ดินฟ้าจะเป็นอย่างไร

ก็ยังอยู่

 

ก็ใจมันรู้

 

มันรู้ว่ามีสิ่งเดียว

คือเธอนั้น

 

จะเก็บเอาความห่วงใย

ไว้ให้กัน

 

เก็บเอาคืนและวัน ที่ซึ้งใจ

 

เก็บเอาเดือน

และดาวดวงนั้น

 

ที่เธอฝันใฝ่

 

มาให้เธอ

 

ก็คงจะมีแต่เธอ ที่รู้ใจกัน

 

ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น

 

ก็เธอคือดวงตะวัน

ที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจ

 

แม้ดินฟ้าจะเป็นอย่างไร

ก็ยังอยู่

 

ก็ใจมันรู้

 

มันรู้ว่ามีสิ่งเดียว

 

คือเธอนั้น

 

จะเก็บเอาความห่วงใย

ไว้ให้กัน

 

เก็บเอาคืนและวัน

ที่ซึ้งใจ

 

เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้น

 

ที่เธอฝันใฝ่

 

มาให้เธอ มาให้เธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***