โง่

Silly Fools29 ก.พ. 2008

เนื้อเพลง

เพลง: โง่

ศิลปิน: Silly Fools

 

ไม่มีอะไรที่เธอต้องการ

ถึงฉันพยายามแค่ไหน

ทุ่มเทไปให้เธอหมดใจ

ยิ่งเดินเข้าไปแต่เธอยิ่งห่าง

ยิ่งเห็นช่องว่างที่กั้นเอาไว้

ฉันต้องทำอย่างไร

 

ใจเธอดังทะเลที่กว้างยิ่งนัก

ความรักฉันเป็นแค่ลมเท่านั้น

เป็นแค่ลมที่มันพัดบางบาง

ไม่มีทางจะไปถมทะเล

 

รู้แล้ว รู้ว่าเธอไม่รักฉัน

แต่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญ

ก็บอกเลยว่าไม่มีคำว่าเสียใจ

ได้รักแท้ แม้ที่สุดจะโชคร้าย

แม้ใครด่าว่าบ้าไม่พอหรือไง

มีเพียงเหตุผลง่ายๆ ว่าฉันรักเธอ

 

ได้เป็นแค่คนที่คอยเฝ้าดู

และได้ช่วยเธอยามอ่อนล้า

มันก็มีค่ากับใจ

ไม่มีอะไรให้เธอชื่นชม

และฉันถมใจเธอไม่ไหว

แต่ฉันก็ไม่ได้ขออะไร

 

ใจเธอดังทะเลที่กว้างยิ่งนัก

ความรักฉันเป็นแค่ลมเท่านั้น

เป็นแค่ลมที่มันพัดบางบาง

ไม่มีทางจะไปถมทะเล

 

รู้แล้ว รู้ว่าเธอไม่รักฉัน

แต่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญ

ก็บอกเลยว่าไม่มีคำว่าเสียใจ

ได้รักแท้ แม้ที่สุดจะโชคร้าย

แม้ใครด่าว่าบ้าไม่พอหรือไง

มีเพียงเหตุผลง่ายๆ ว่าฉันรักเธอ

 

รู้แล้ว รู้ว่าเธอไม่รักฉัน

แต่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญ

มีเพียงเหตุผลง่ายๆว่าฉันรักเธอ

 

รู้แล้ว รู้ว่าเธอไม่รักฉัน

แต่ช่างมันเถอะมันไม่สำคัญ

ก็บอกเลยว่าไม่มีคำว่าเสียใจ

ได้รักแท้ แม้ที่สุดจะโชคร้าย

แม้ใครด่าว่าบ้าไม่พอหรือไง

มีเพียงเหตุผลง่ายๆ ว่าฉันรักเธอ

 

โง่ไม่พอหรือไง

มีเพียงเหตุผลง่ายๆ ว่าฉันรักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***