ขอมือเธอหน่อย

นันทิดา แก้วบัวสาย19 ธ.ค. 1996

เนื้อเพลง

เพลง: ขอมือเธอหน่อย

ศิลปิน: นันทิดา แก้วบัวสาย

 

อยากจะจับมือกับเธอ

จับมือกับเธอสักครั้ง

จับมือให้ฉันไม่เคว้งไม่คว้าง

และไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไป

 

อยากจะสบตากับเธอ

สบตากับเธอต่อไป

อยากจะเก็บแววแห่งความเข้าใจ

เอาไว้อบอุ่นนานนาน

 

ขอมือเธอหน่อย

ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ

ขอมองตาหน่อย

ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ

ขอใจเธอหน่อย

ไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่

หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพอ

 

อยากจะจับมือกับเธอ

จับมือให้เธอแน่ใจ

อยากที่จะยืนกับเธอต่อไป

และพบสิ่งใหม่ดีดี

 

ขอมือเธอหน่อย

ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ

ขอมองตาหน่อย

ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ

ขอใจเธอหน่อย

ไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่

หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพอ

 

ขอมือเธอหน่อย

ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ

ขอมองตาหน่อย

ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ

ขอใจเธอหน่อย

ไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่

หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพอ

 

ขอมือเธอหน่อย

ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ

ขอมองตาหน่อย

ไว้คอยให้เตือนเมื่อเหงาใจ

ขอใจเธอหน่อย

ไว้คอยเป็นแรงผลักดันฝันอันยิ่งใหญ่

หากมีหัวใจของเธอก็สุขเกินพอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***