รักทรหด

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Rak Torahod - Mon Pleang Carabao

Written by:Hugues Aufr

 

ความรักความเข้าใจ

 

ใครจะมีเหมือนฉันบ้าง

 

ร่างอันโดดเดี่ยว ลุยมาโด่ๆ

 

ไม่ใหญ่โตอย่างใครเขา

 

โหนรถเมล์เรื่อยไป

 

แฟนก็บ่นว่าลําบาก

 

อยากจะขี่เก๋ง ให้มันดูโก้

 

โธ่จะกินยังไม่มี

 

ความรักเริ่มสุกงอม

 

สู้ถนอมรักไม่จืด

 

ยืดระยะยาว

 

บ้านอีกหนึ่งหลัง

 

ถ้าไม่มีไม่แต่งงาน

 

ทาวน์เฮาส์ก็ยังดี

 

กว่าที่เราเช่าเขาอยู่

 

แถมด้วยเงื่อนไข

 

ห้ามมีเมียน้อย

 

ถ้าจับได้แม่จะลุย

 

ลําบากยากเย็นช่างเข็ญใจ

 

อุตส่าห์พาไปซื้อรถเซ็คเกิ้นแฮนด์

 

ลําบากลําบนไม่สนใจ

 

อุตส่าห์พาไปซื้อรถเซ็คเกิ้นแฮนด์

 

เพราะว่ารักจริง

 

รักและเข้าใจ

 

อดยังไง ก็จะดาวน์

 

ลําบากยากเย็นไม่เป็นไร

 

ทําโอเวอร์ไทม์

 

ผ่อนบ้านจัดสรร

ลําบากลําบนไม่สนใจ

 

ทําโอเวอร์ไทม์

 

ผ่อนบ้านจัดสรร

 

เพราะว่ารักจริง

รักและเข้าใจ

 

อดยังไงก็จะดาวน์

 

ความรักคืออะไร

 

ใครตอบได้ช่วยตอบที

 

รักจนหลังอาน

 

ดอกเบี้ยบานเบอะ

 

ผ่อนทั้งบ้านทั้งรถยนต์

 

กว่าจะได้แต่งงาน

 

เหนียงแทบยานเนื้อแทบย่น

 

เธอจึงเห็นใจ รักบริสุทธิ์

 

ให้บวชก่อนแล้วค่อยเบียด

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***